Skelbiame

2016-08-18

Patvirtinti MRU atvirosios prieigos politikos nuostatai

2 Rektoriaus įsakymu patvirtinti MRU atvirosios prieigos politikos nuostatai.
Universiteto atvirosios prieigos politika įgyvendina Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme nustatytus mokslinių tyrimų rezultatų ir studijų viešumo principus. Atvirosios prieigos politika siekiama suteikti atvirą ir laisvą prieigą prie mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų produkcijos, kurie finansuojami viešosiomis Lietuvos Respublikos valstybės ir Europos Sąjungos lėšomis.
2013 m. kovo 1 d. MRU pasirašė atvirosios prieigos Berlyno deklaraciją. Joje skelbiama, kad atviroji prieiga turi atitikti dvi sąlygas: autoriai suteikia galimybę laisvai susipažinti ir naudotis savo mokslo darbais nepažeidžiant autorių teisių bei įkelia savo mokslinius darbus bent į vieną elektroninę dokumentų talpyklą.
MRU institucinė talpykla bei MRU atvirosios prieigos politikos nuostatai užregistruoti pasauliniame atvirosios prieigos talpyklų registre ROARMAP.