Skelbiame

2019-11-05

Paskelbti kandidatai į Mykolo Romerio universiteto tarybos narius

mrupastatas01

Mykolo Romerio universiteto Tarybos rinkimų organizavimo komisija lapkričio 6 dieną paskelbė, kad pasibaigus Mykolo Romerio universiteto senato 2019 m. spalio 4 d. įvykusiame posėdyje nustatytam Mykolo Romerio universiteto tarybos narių atrankos viešo konkurso būdu dokumentų pateikimo terminui, Tarybos rinkimų organizavimo komisija, patikrinusi kandidatų pateiktų dokumentų tinkamumą bei kandidatų atitikimą Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 4 ir 5 dalių ir Mykolo Romerio universiteto statuto 22 punkto reikalavimams, skelbia, kad Tarybos narių atrankoje viešo konkurso būdu dalyvaus šie kandidatai:
1. Egidijus Jarašiūnas;
2. Gediminas Vagnorius;
3. Roma Žakaitienė.


Komisijos pirmininkas doc. dr. Saulius Spurga