Skelbiame

2018-09-06

Paskelbtas Mykolo Romerio universiteto tarybos nario, skiriamo universiteto akademinės bendruomenės, kandidatūros kėlimas

2018 m. rugsėjo 3 d. įvykusiame posėdyje MRU senatas paskelbė MRU tarybos nario, skiriamo MRU akademinės bendruomenės, kandidatūros kėlimo terminą - iki 2018 m. spalio 1 d.
Tarybos narys bus renkamas pagal Senato 2014 m. rugsėjo 4 d. nutarimu patvirtintą MRU tarybos sudarymo tvarką ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 3-5 dalis. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 12 dalis numato, kad jeigu tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują tarybos narį likusiam Tarybos kadencijos laikui skiria asmuo, skyręs tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko.
Kandidatūrą kviečiama kelti dalyvaujant rinkimuose vietoj akademinės bendruomenės skirto tarybos nario, kuris priklausė aukštosios mokyklos personalui. Dokumentus gali pateikti kandidatai, priklausantys Universiteto personalui. MRU tarybos sudarymo tvarkoje numatyta, kad kandidatūras į Tarybos narius iškelia fakultetų tarybos, ne mažiau kaip 10 akademinės bendruomenės narių, taip pat savo kandidatūrą gali kelti ir pats akademinės bendruomenės narys.
Kandidatus į tarybos narius registruoja Universiteto Personalo skyrius, kuriam pateikiamas teikimas su akademinės bendruomenės narių parašais arba fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašas, kandidatų raštiški sutikimai kandidatuoti ir jų gyvenimo aprašymai arba save išsikėlusio kandidato prašymas balotiruotis ir jo gyvenimo aprašymas. Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtinta, kad valstybinės aukštosios mokyklos tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją.
Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat aukštosios mokyklos darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs rektoriui, bei įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose aukštoji mokykla visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai. Tarybos nariu negali būti senato narys.
Kandidatų dokumentai priimami iki 2018 m. spalio 1 d. 16.30 val. MRU Personalo skyriuje, I-204 kab., Ateities g. 20, Vilnius, tel. 271 46 66, 271 45 41.

MRU tarybos rinkimų organizavimo komisija