Renginiai ir įvykiai

2015-04-27 16:19:00

Paskaita „Apsisprendimas dėl atsiskyrimo: Kosovas, Kalnų Karabachas ir Krymas“

shutterstock69876196resize Balandžio 28 d. Mykolo Romerio universitete Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto doc. dr. Laurynas Biekša ir lektorė dr. Lina Laurinavičiūtė skaitė viešą paskaitą „Apsisprendimas dėl atsiskyrimo: Kosovas, Kalnų Karabachas ir Krymas“.


Tarptautinėje teisėje turbūt nėra labiau aistras keliančios ir įvairių grupių viltis atsiskirti nuo motininės valstybės žadinančios koncepcijos negu apsisprendimo teisė. Kosovo atsiskyrimas nuo Serbijos ir jo pripažinimas ne tik sužadino įvairių nepriklausomybės siekiančių grupių viltis, bet ir sukėlė nuogąstavimus dėl galimos tokių įvykių neigiamos įtakos „įšaldytiems“ konfliktams posovietinėje erdvėje. Vienu iš pavojingiausių „įšaldytų“ konfliktų laikomas Kalnų Karabachas – Azerbaidžanui priklausanti teritorija, kurios daugumą gyventojų sudaro armėnai. 2014 m. įvykęs Krymo referendumas ir jo prisijungimas prie Rusijos Federacijos vėl priminė Kalnų Karabachą bei sukėlė diskusijas dėl apsisprendimo teisės. Armėnija ir Kalnų Karabachas pasveikino Krymo nepriklausomybę kaip apsisprendimo teisės įgyvendimo pavyzdį. Rusijos Federacija laikosi panašios nuomonės ir tvirtina, kad tai, kas buvo leista Kosovui, turi būti leista ir Krymui. Tad kas ta apsisprendimo teisė? Ar ji suteikia teisę į vienašalį atsiskyrimą nuo valstybės? Ar tai, kas buvo leista Kosovui, turi būti leidžiama Kalnų Karabachui? Ar Kosovo atvejis taikytinas Krymui?

Apie šiuos ir kitus su apsisprendimo teise susijusius klausimus buvo diskutuojama paskaitoje.