Bendradarbiavimo sutartys

2011-10-27

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

dsc4082 Šiandien, spalio 28 d.,  pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Sutartį pasirašė  Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis ir Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas.

„Bendravimas ir bendradarbiavimas su akademine bendruomene yra labai svarbus dalykas“, - po sutarties pasirašymo akcentavo ministras. Jis taip pat optimistiškai pabrėžė, kad ši sutartis atveria tolimesnius sklandaus ir produktyvaus bendradarbiavimo kelius.

Sutartimi įsipareigojama bendradarbiauti specialistų rengimo srityje, plėsti studijų metu įgytų žinių pritaikymą socialinių paslaugų teikimo ir socialinės politikos srityje, kelti valstybės tarnautojų kvalifikaciją, stiprinti mokslo, studijų ir praktinės veiklos sąsajas, šalių bendradarbiavimą grindžiant šalių lygiateisiškumo, geranoriškumo ir pagarba teisėtiems tarpusavio interesams.

Mykolo Romerio universitetas (MRU) bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) keisis ir dalinsis patirtimi, žiniomis bei informacija rengiant ir vykdant nacionalinius ir tarptautinius projektus, stiprinant specialistų profesinius ryšius, organizuojant mokslines konferencijas, seminarus, kursus ir kitus renginius.

Sutartimi Ministerija įsipareigoja perduoti MRU įgytą gerąją patirtį, sukauptas žinias bei aktualią informaciją socialinių paslaugų teikimo ir socialinės politikos klausimais, taip pat kviesti MRU darbuotojus dalyvauti rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus socialinių paslaugų teikimo ir socialinės politikos srityje, esant poreikiui, sudaryti galimybes MRU dalyvauti SADM vykdomose programose.

Universitetas pagal galimybes teiks teisines, informacinių technologijų, projektų valdymo ir kitų sričių konsultacijas SADM rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus socialinių paslaugų teikimo ir socialinės politikos srityje. Taip pat bus siekiama sudaryti sąlygas MRU dėstytojų ir SADM darbuotojų profesiniam bendradarbiavimui, kvalifikacijos kėlimui.