Skelbiame

2013-08-14 11:44:00

Pasinaudokite ES parama tarptautinėms magistrantūros studijoms

shutterstock95293405resize

Pradėtas priėmimas į naują jungtinę 2 m. magistrantūros programą „Social Technology management“ (liet. Socialinių technologijų valdymas). Programą MRU įgyvendina kartu su Fernando Pessoa universitetu, Porto mieste, Portugalijoje (http://www.ufp.pt/). Studijos vyks anglų kalba, pirmą ir trečią semestrą studentai studijuos MRU, o antrą semestrą praleis privačiame Fernando Pessao universitete, Porte. Ketvirtą semestrą studentai turės galimybę rinktis praktiką Lietuvos įmonėse arba stažuotes užsienio universitetuose: Oldenburgo universitete, Vokietijoje, Zagrebo universitete, Kroatijoje, Linnaeus universitete, Švedijoje ir t.t. Baigę studijas studentai gaus jungtinį diplomą, pasirašytą dviejų universitetų rektorių, ir įgis verslo magistro laipsnį.

Dešimčiai pažangiausių studentų pirmų metų (dviejų arba trijų semestrų) studijų mokestis, o taip pat kelionės ir apgyvendinimo išlaidos Portugalijoje bei stažuočių į kitus užsienio universitetus išlaidos bus padengiamos iš Europos Sąjungos lėšų (priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“, projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-066). Vieno semestro studijų kaina yra 3 120LT.

Pasinaudokite galimybe gauti ES paramą studijoms ir tapti inovatyviu, pažangiu, į technologijas orientuotu verslo vadovu. Įdomios studijos net keliuose universitetuose, kelionės, nauji kontaktai ir draugai padės jums tobulėti, o įgyta tarptautinė patirtis padidins įsidarbinimo galimybes darbo rinkoje.

Smulkesnė informacija Socialinių technologijų fakulteto tinklalapyje: https://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/socialiniu_technologiju_fakultetas arba internetu stf@mruni.eu

Studijų pradžia: 2013m. spalio 1d. Dokumentai priimami priemim@mruni.eu