Naujausioji knyga

2008-05-30

Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga: Liber Amicorum Česlovui Juršėnui. Monografija

jursenovirsel Atsakingasis redaktorius: Gediminas Mesonis
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-079-0
Išl. metai 2008

Knygoje „Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga: Liber Amicorum Česlovui Juršėnui“ parlamentas ir parlamentarizmas nagrinėjami keliais aspektais: analizuojama istorinė Lietuvos parlamentarizmo raida, nagrinėjamos kai kurios parlamento veiklos problemos, sietinos su šiuolaikiniu konstitucionalizmu, ir apžvelgiama kai kurių užsienio šalių (Prancūzijos, Vokietijos, Čekijos, Graikijos, Pietų Afrikos Respublikos) atstovaujamųjų institucijų reikšmė ir vieta valdžių padalijimo sistemose.

Tai – monografinio pobūdžio teisės tyrimų knyga, jos atskiras dalis sieja loginis nuoseklumas: istorija, šiandiena, lyginamasis aspektas.

Knyga yra skirta socialinių mokslų atstovams ir tiems, kurie domisi konstitucionalizmo, parlamento veiklos ir parlamentarizmo raidos,  valdžių padalijimo principo aktualijomis ir problemomis.