Naujausioji knyga

2008-09-16

Pagrindinių studijų studentų stažuotė (praktika) mokesčių bei muitinės ir kitose statutinėse įstaigose. Mokomasis metodinis leidinys. Tik elektroninė leidinio versija Universiteto intranete!

rimkus Autorius: Vladas Rimkus
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-092-9
Išl. metai 2008        

Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Muitinės veiklos katedros patirtis organizuojant ir vadovaujant studentų stažuotėms Muitinės departamente, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje, Specialiųjų tyrimų tarnyboje ir kitose ikiteisminio tyrimo įstaigose, taip pat verslo įmonėse išryškino poreikį parengti mokomąjį metodinį leidinį stažuotis besirengiantiems studentams. Daugiausia dėmesio leidinyje skiriama mokomųjų užduočių formavimui pagal specifines stažuotės sritis, taip pat aptariamos stažuotės įstaigos, galimos stažuotės užduotys, pateikiami pagrindinės literatūros ir norminės medžiagos sąrašai.

Stažuotės užduotys formuojamos remiantis studijų dalykais. Nurodomos tokios mokomosios stažuotės specifinės sritys: muitinės teisė; muitinės procedūros ir kiti muitinės sankcionuoti veiksmai; prekių kilmė ir muitinis įvertinimas; muitinės administruojami mokesčiai; mokesčių administravimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje; tarifinis prekių klasifikavimas; muitinės mobiliosios grupės; informatika ir informacinės technologijos muitinėje; statutinių įstaigų tarnybinė veikla. Leidinys skirtas ne tik stažuotis besirengiantiems studentams. Jis suteiks naudingos informacijos ir verslininkams, muitinės bei Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnams, muitinės tarpininkams, visiems dirbantiems tarptautinės prekybos ir mokesčių srityse.