Naujausioji knyga

2013-10-08 13:20:00

PAAUGLIŲ KONFLIKTAI IR JŲ SPRENDIMAS UGDYMO REALYBĖJE: monografija

mrupaaugliukonfliktaivirselissmall

Monografijoje atskleidžiamas vyresniųjų paauglių (VII–IX klasių mokinių) konfliktiško elgesio su bendraklasiais, mokytojais ir tėvais raiškos pobūdis. Išryškinamos vidinės ir išorinės vertybių, poreikių ir vaidmenų frustracijos apraiškos, galinčios turėti didžiausią įtaką paauglių konfliktiškam elgesiui. Šalia to atskleidžiamos tipiškos bei specifiškos vyresniųjų paauglių vertybinių, poreikių ir vaidmenų konfliktų su bendraklasiais, mokytojais ir tėvais raiškos tendencijos. Apibūdinamos konstruktyvios ir destruktyvios vyresniųjų paauglių konfliktų sprendimo strategijos, mokytojų taikomos šiuolaikinėje ugdymo realybėje sprendžiant paauglių ir mokytojų konfliktus, taip pat reguliuojant paauglių tarpusavio bei paauglių ir tėvų konfliktus.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://ebooks.mruni.eu/