Konferencijos, seminarai, paskaitos

2018-03-12

P. Aleksandravičiaus vieša paskaita „Kaip suvokiame Europą? Atviros visuomenės likimas“ (03 16)

povilas-aleksandravicius-5832f80863ffa MRU Vertybių tyrimų laboratorija kviečia akademinę bendruomenę į viešą paskaitą „Kaip suvokiame Europą? Atviros visuomenės likimas“. Paskaitą skaitys MRU Humanitarinių mokslų instituto docentas Povilas Aleksandravičius.
Tradiciškai Europą suvokiame kaip kultūrinį, filosofinį ir politinį civilizacinį vienetą. Tačiau šią struktūrinę Europos interpretaciją skrodžia gilesnis suvokimo tipas, priklausantis nuo tapatybės sampratos. Esame įpratę tapatybę, o kartu ir visuomenę, vertinti kaip uždarą arba atvirą (H. Bergson, K. R. Popper). Paskaitoje bus grindžiama idėja, kad šis atvirumo/uždarumo dualumas jau nėra pakankamas, norint suprasti Europos būklę šiandien.
Būtina įvesti trečiąjį terminą, kurį pranešėjas siūlo vadinti „kiaurumu“. Aptarus uždaros, atviros ir kiauros Europos suvokimus ir europietiškoje, ir lietuviškojoje visuomenėje, išanalizavus sudėtingus jų tarpusavio santykius, bus klausiama apie atviros visuomenės galimybes atgauti autentiškumą globalizacijos epochoje.

Paskaita bus skaitoma kovo 16 dieną, penktadienį, 11 val. MRU LAB 101 aud. (Didlaukio g. 55, Vilnius)

Vieša paskaita yra Lietuvos mokslo tarybos (programa „Modernybė Lietuvoje“) finansuojamo mokslo projekto „Europietiškoji tapatybė kaip esminis atvirosios visuomenės Lietuvoje formavimosi faktorius: filosofinė analizė ir juridinė interpretacija“ (Nr. S-MOD-17-19) dalis