Naujausioji knyga

2012-04-06

ORGANIZACINĖS ELGSENOS PAGRINDAI: vadovėlis.

oepeb

Organizacinės elgsenos mokslas padeda suprasti, paaiškinti, prognozuoti ir valdyti su darbu susijusį žmonių ir jų grupių elgesį. Tad vadovėlio „Organizacinės elgsenos pagrindai“ tikslas – nagrinėjant specifines teorijas bei užsienio mokslininkų atliktų tyrinėjimų rezultatus, plėsti koncepcines žinias ir gilinti supratimą apie individualaus, tarpasmeninio ir grupinio elgesio ypatybes įvairiose organizacijose, darbo vietose bei situacijose.

Tikimasi, kad knyga padės skaitytojams rasti atsakymus į klausimus, kaip padidinti darbuotojų pasitenkinimą darbu, užtikrinti jų aukštus darbo rezultatus ir pagerinti veiklos efektyvumą, taip pat – patobulinti organizacijų vadybą.

Atvirą prieigą prie knygos rasite adresu http://baltic-ebooks.eu/product/organizacins-elgsenos-pagrindai