Skelbiame

2016-08-02

Netektis.Virgilija Sebeckytė (1962-2016)

2-atminimo-zvakes-languose-sausio-13-tajai-6634-small Šių metų liepos 29 dieną po sunkios ligos Amžinybėn išėjo ilgametė MRU Teisės fakulteto darbuotoja Virgilija Sebeckytė (1962-2016).  

Netekome žmogaus, kuris trisdešimt savo gyvenimo metų atidavė mūsų bendruomenei. Virgiliją prisiminsime kaip kuklų, šiltą ir jaukų žmogų, ryškią Teisės fakulteto asmenybę.  

Darbšti bei reikli sau, kolegoms ir studentams ji gebėjo surasti patarimo ir paguodos žodį kiekvienam šalia esančiam. 

Ne vienas iš Virgilijos pasisemdavo energijos, optimizmo ir stiprybės. Visada pasiruošusi patarti ir padėti. Neabejinga kitų nelaimėms. Sugebanti kitus įkvėpti vilčiai ir pasitikėjimui. 

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Virgilijos Sebeckytės giminėms ir artimiesiems.