Naujausioji knyga

2010-10-14

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas universitete

nef

Nijolė Burkšaitienė, Jolita Šliogerienė
Išleido Mykolo Romerio universitetas Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-182-7
Išl. metai 2010