Skelbiame

2009-01-13

Nauji kvietimai teikti paraiškas

dsc0022 Paskelbti nauji kvietimai:

1) teikti  paraiškas Gebėjimų stiprinimo fondo paramai gauti pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“. Gebėjimų stiprinimo fondo tikslas - stiprinti vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinius ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimus, tokiu būdu prisidedant prie regioninės politikos skatinimo ir socialinių bei ekonominių skirtumų mažinimo Lietuvoje. Paraiškos priimamos iki 2009 m. kovo 13 d.

2) teikti paraiškas Bendradarbiavimo fondo paramai gauti pagal Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemą „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“. Bendradarbiavimo fondo tikslas - perduoti patirtį ir stiprinti Lietuvos ir Norvegijos vietos, regioninių ir euroregioninių partnerių bendradarbiavimą, tokiu būdu prisidedant prie regioninės politikos skatinimo Lietuvoje. Paraiškos priimamos iki 2009 m. kovo 10 d.

Visa informacija apie kvietimų teikti paraiškas sąlygas skelbiama adresu http://www.eeefondai.lt. Konsultacijos teikiamos Gebėjimų stirpinimo ir Bendradarbiavimo fondų sekretoriato telefonu (8-5) 2151777, faksu (8-5) 2151757 arba elektroniniu paštu info1@pvcentras.lt. Gebėjimų stiprinimo ir Bendradarbiavimo fondų sekretoriato funkcijas atlieka VšĮ „PVC“ (Projektų valdymo centras), Savanorių pr. 1-2 (7 aukštas), LT-03116, Vilnius.

Gebėjimų stiprinimo fondo paramai gauti paraišką planuoja teikti Mykolo Romerio universiteto Tęstinių studijų centras. Kitais klausimais galite kreiptis į Projektų valdymo centrą. Prašome aktyviai dalyvauti.