Renginiai ir įvykiai

2013-02-27 10:46:00

Naujasis MRU tarybos narys Č. Juršėnas įsipareigojo vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais

dsc0030

Naujasis Mykolo Romerio universiteto (MRU) tarybos narys Česlovas Juršėnas iškilmingai pasirašė Tarybos nario įsipareigojimą.

Pradėdamas eiti pareigas Tarybos narys pirmajame Tarybos posėdyje, į kurį kviečiami Senato nariai ir kiti Universiteto akademinės bendruomenės atstovai, pasirašo įsipareigojimą vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas.

MRU senatas Česlovą Juršėną, atrinktą viešojo konkurso būdu, Tarybos nariu patvirtino vasario 18 d.

Universiteto bendruomenei pasveikinus ir padėkojus Č. Juršėnui už pasiryžimą imtis Tarybos nario atsakomybės, jis sakė dar nesąs taip gerai įsigilinęs į aukštojo mokslo problemas, kaip į parlamentarizmą, kuriam paskyrė beveik ketvirtį amžiaus, tačiau „su kolegų pagalba nusiteikęs greitai įeiti į vėžes ir sėkmingai veikti“.

Tarybos veiklą reglamentuoja Mykolo Romerio universiteto statutas, kurį Seimas patvirtino 2012 m. rugsėjį.

Mykolo Romerio Universiteto tarybai vadovauja Rimas Varkulevičius, į vakar Tarybos posėdyje svarstytą klausimą dėl Universiteto konkurencingumo didinimo taip pat buvo atvykusi dalyvauti MRU tarybos narė, Pasaulio universitetų asociacijos generalinė sekretorė Eva Egron-Polak.