Skelbiame

2011-07-13

Naujais mokslo metais dirbti MRU kviečiami lektoriai, docentai, profesoriai

dsc3694 Mykolo Romerio universitetas kviečia dirbti pagal terminuotas darbo sutartis 2011/2012 studijų metais asistentus, lektorius, docentus ir profesorius:

Ekonomikos ir finansų valdymo fakultete -  Bankininkystės ir investicijų katedroje, Ekonomikos katedroje, Finansų ir mokesčių katedroje, Tarptautinės prekybos ir muitų katedroje ir Verslo ekonomikos katedroje.

Politikos ir vadybos fakultete -  Aplinkos politikos katedroje, Politikos mokslų katedroje, Strateginio valdymo katedroje, Vadybos katedroje ir Viešojo administravimo katedroje.

Socialinės informatikos fakultete - Elektroninio verslo katedroje, Informatikos ir programų sistemų katedroje ir Matematinio modeliavimo katedroje.

Socialinės politikos fakultete - Mediacijos katedroje, Psichologijos katedroje, Socialinės politikos katedroje ir Edukologijos instituto Edukologijos katedroje ir Socialinio darbo katedroje.

Teisės fakultete - Administracinės teisės ir proceso katedroje, Baudžiamojo proceso katedroje, Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedroje, Bioteisės katedroje, Civilinės ir komercinės teisės katedroje, Civilinio proceso katedroje, Darbo teisės ir socialinės saugos katedroje, Lyginamosios teisės katedroje, Konstitucinės teisės katedroje, Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedroje, Teisės filosofijos ir istorijos katedroje ir Verslo teisės katedroje.

Viešojo saugumo fakultete - Humanitarinių  mokslų katedroje, Kriminalistikos ir baudžiamojo proceso katedroje, Policijos veiklos katedroje, Fizinio rengimo katedroje, Teisės katedroje ir Valstybės sienos apsaugos katedroje.

Humanitarinių mokslų institute - Filosofijos katedroje, Kalbos kultūros katedroje ir Užsienio kalbų katedroje.