Naujausioji knyga

2012-03-20

NAMŲ ŪKIO FINANSŲ VALDYMAS: vadovėlis.

nfveb

Vadovėlyje „Namų ūkio finansų valdymas“ išnagrinėti asmeninių finansų valdymo teoriniai pagrindai, per pavyzdžius atskleisti jų praktinio taikymo metodai bei būdai. Siekiama ugdyti asmeninių finansų praktinio valdymo gebėjimus.

Knygoje atskleidžiama finansų ir valdymo sampratos esmė, analizuojami visų lygių valdymo subjektai ir jų funkcijos, finansų valdymo veiksmų nuoseklumas. Dėstomi asmeninių finansų tikslo teoriniai ir praktiniai klausimai. Aptariami tikslo formulavimo kriterijai ir principai. Išskiriami pavienio žmogaus ir šeimos (namų ūkio) finansiniai tikslai. Nagrinėjami pinigų valdymo principai. Pasitelkiant srauto metaforą ir vandens srauto fizikinę formulę nagrinėjami būdai, kaip galima tikslingai suvaldyti pinigus. Pateikiama asmeninių finansų, leidžiančių siekti numatyto tikslo, samprata. Išsamiai aptariami įplaukų ir išlaidų valdymo principai, atskirai nagrinėjami svarbūs gyventojų pajamų mokesčių klausimai. Deramas dėmesys skiriamas turto sampratos ir jo valdymo asmeninių finansų sistemoje klausimams. Nagrinėjami asmeninio investavimo ir investicijų naudingumo vertinimo klausimai. Vadovėlio pabaigoje pasitelkiant konkretų sudėtinį pavyzdį ugdomi asmeninių finansų sistemos praktinio valdymo įgūdžiai.

Vadovėlis skirtas studentams ir visiems, kas domisi asmeninių finansų valdymu ir tvarkymu.

Skaityti ir pirkti knygą galite adresu http://baltic-ebooks.eu/product/nam-kio-finans-valdymas25184