Renginiai ir įvykiai

2012-02-29 10:00:00

Nacionalinė mokslinė konferencija „Kovo 11-oji ir Lietuvos teisinės sistemos kūrimas“

vel-eb

Kovo 9 d. vyko Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto rengiama Nacionalinė mokslinė konferencija "Kovo 11-oji ir Lietuvos teisinės sistemos kūrimas".

Konferencijoje pranešimus skaitė žymūs Lietuvos mokslininkai ir praktikai: Seimo pirmininko pavaduotojas Česlovas Vytautas Stankevičius, Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras, prof. habil. dr. Mindaugas Maksimaitis, prof. dr. Juozas Žilys, prof. dr. Algimantas Urmonas.

1990 m. kovo 11-oji - ypatinga diena tautos ir valstybės istorijoje. Kovo 11- osios Nepriklausomybės Aktas tapo ir naujos Lietuvos teisės sistemos kūrimo pagrindu bei pradžia. Nors per prabėgusį laikotarpį nuveikta labai daug, teisės sistemos kūrimas ir jos tobulinimas yra nuolatinis ir nesibaigiantis procesas. Artėjanti Kovo 11- oji yra puiki proga ne tik apžvelgti Lietuvos teisės sistemos kūrimo raidą, bet ir panagrinėti įvairias šios sistemos tobulinimo problemas.

Konferencijoje buvo apžvelgtos Lietuvos teisinės sistemos kūrimosi vystimosi vizijos, nagrinėjami Kovo 11-osios Akto rengimo teisiniai aspektai, gvildenami kiti teisės sistemos tobulinimo aspektai.
Tikimasi, Konferencijoje padaryti pranešimai ir diskusijos atkreips teisės mokslininkų ir politikų dėmesį į kai kurias svarbias teisėkūros aktualijas.

Konferencijos programa .