Skelbiame

2019-12-13

Pranešimas apie Mykolo Romerio universiteto Senato narių rinkimo rezultatus

Senato narių rinkimų komisija informuoja, kad 2019 m. gruodžio 12 d. įvykusiame antrajame dėstytojų ir mokslo darbuotojų (priimtų 5 metų kadencijai viešo konkurso būdu ir dėstytojų, su kuriais sudaryta neterminuota darbo sutartis pareigoms eiti) susirinkime buvo išrinkti Senato nariai ir užpildytos visos numatytos Senato narių kvotos.Senato narių rinkimų komisija skelbia balsavimo rezultatus (pateikiamas bendras išrinktų Senato narių sąrašas):
1. Prof. dr. Rūta Adamonienė
2. Prof. dr. Gintaras Černius
3. Prof. dr. Gražina Čiuladienė
4. Doc. dr. Rūta Dačiulytė
5. Doc. dr. Tomas Girdenis
6. Prof. dr. Lyra Jakulevičienė
7. Prof. dr. Violeta Janulevičienė
8. Dr. Marius Kalinauskas
9. Prof. dr. Snieguolė Matulienė
10. Doc. dr. Liudmila Mockienė
11. Doc. dr. Romas Prakapas
12. Prof. dr. Birutė Pranevičienė
13. Doc. dr. Aurelija Pūraitė
14. Doc. dr. Irmantas Rotomskis
15. Doc. dr. Laima Ruibytė
16. Prof. dr. Vainius Smalskys
17. Dr. Aušra Šukvietienė
18. Doc. dr. Agnė Tvaronavičienė
19. Doc. dr. Antanas Valantinas
20. Doc. dr. Virginijus Valentinavičius
21. Doc. dr. Ramūnas Vanagas
22. Prof. dr. Irena Žemaitaitytė
23. Prof. dr. Justinas Žilinskas
24. Prof. dr. Rima Žitkienė
25. Prof. dr. Rita Žukauskienė