Skelbiame

2019-11-25

Mykolo Romerio universiteto senato narių rinkimai (12 12)

2019 m. lapkričio 28 d. vykusiame Mykolo Romerio universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų (priimtų 5 metų kadencijai viešo konkurso būdu ir dėstytojų, su kuriais sudaryta neterminuota darbo sutartis pareigoms eiti) susirinkime neišrinkti visi Mykolo Romerio universiteto senato nariai pagal fakultetams ir savarankiškiems institutams nustatytas kvotas.
Vadovaujantis 2019 m. birželio 17 d. Senato nutarimu patvirtintos Mykolo Romerio universiteto senato narių rinkimų tvarkos 30 punktu, 2019 m. gruodžio 12 d. 14:00 val. I-201 auditorijoje šaukiamas Senato rinkimų antras Susirinkimas. Balsuojant antrajame Susirinkime, pagal atskiras pareigybes lieka tiek fakultetų ir savarankiškų institutų kandidatų, kiek jų trūksta užpildyti nustatytas kvotas.

MRU Senato pirmininkas prof. dr. Vainius Smalskys