Renginiai ir įvykiai

2011-09-09 09:00:00

Mykolo Romerio universiteto bendruomenės nariai aptarė studijų metų siekius

dsc8490 Rugsėjo 8 d. Universiteto bendruomenės nariai gausiai rinkosi aptarti šių studijų metų siekius.  Rektorius prof. dr. Alvydas Pumputis dėkojo už gražius  nuveiktus darbus ir kvietė išlaikyti ambicijas ir šiais metais. Prof. dr. A. Pumputis supažindino su planais studijų, mokslo, vadybos, infrastruktūros plėtros srityse. Susirinkusiems sėkmingų metų taip pat linkėjo Universiteto tarybos pirmininkas Rimas Varkulevičius, Senato pirmininkas prof. dr. Vytautas Pakalniškis. Bendruomenės nariams buvo pristatytas naujai JE kardinolo A.J. Bačkio paskirtas Universiteto akademinės sielovados kapelionas kunigas Povilas Narijauskas.