Bendradarbiavimo sutartys

2017-11-21

Mykolo Romerio universitetas toliau sėkmingai stiprina akademinius ryšius su Ukrainos universitetais

dsc0165 Geri kaimyniniai santykiai su Rytų kaimynėmis ir kitomis posovietinio bloko šalimis – vienas iš Lietuvos užsienio politikos prioritetų. Europos Sąjungos iniciatyva sukurtos „Rytų partnerystės“ politikos viena iš aktyviausių dalyvių yra ir Lietuva.
Mykolo Romerio universitetas (MRU) nuosekliai stiprina bendradarbiavimą su Ukrainos, Gruzijos, kitų posovietinių valstybių aukštosiomis mokyklomis, dalinasi akademine patirtimi, aktyviai siekia pritraukti kuo daugiau šių šalių studentus į Lietuvą. Ypač sėkmingas bendradarbiavimas vyksta su Ukrainos universitetais.
Mykolo Romerio universiteto rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius, dalyvaujant Senato pirmininkui profesoriui Vainiui Smalskiui, pasirašė naują bendradarbiavimo sutartį su Charkovo nacionaliniu Simono Kuzneco ekonomikos universitetu, taip pat dviejų diplomų magistrantūros programų vykdymo sutartį pagal MRU Viešojo administravimo magistro specializaciją „Viešasis valdymas Europos integracijos kontekste“.
Pasak MRU rektoriaus doc. dr. Algirdo Monkevičiaus, galimybės tarpinstituciniam bendradarbiavimui su Ukrainos universitetais ypač palankios, ir MRU sieks jas toliau maksimaliai išnaudoti.