Lietuvos universitetų tinklo pertvarka

2017-10-10

Mykolo Romerio universitetas suka savarankiškos specializuotos aukštosios mokyklos keliu

Spalio 9 dieną Mykolo Romerio universitetas (MRU) Švietimo ir mokslo ministerijai pranešė apie apsisprendimą įgyvendinti savarankiškos aukštosios mokyklos koncepciją.
MRU palaiko aukštojo mokslo reformos būtinybę ir laikosi pozicijos, kad esminis reformos tikslas turėtų būti ne mechaninis universitetų prijungimas, bet aukštesnės studijų ir mokslo kokybės siekis, tad siūlymas dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo, visų pirma, turi būti vertinamas šiuo požiūriu.
Rugsėjo pradžioje MRU iš Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) gavo raštą, kuriame buvo oficialiai pranešta apie inicijuojamų derybų su VU procesą koordinuojant nepriklausomam moderatoriui.
Šiam moderatoriui MRU pateikė universiteto kaip specializuotos teisės ir viešosios tarnybos aukštosios mokyklos koncepciją, kita vertus, taip pat ir teisinę analizę bei pasiūlymus dėl galimo bendradarbiavimo su VU.
Jokio oficialaus atsakymo į pateiktus pasiūlymus MRU negavo. Vyko tik neformalūs MRU ir VU studijų prorektorių ir moderatoriaus susitikimai. Per ministerijos skirtą laiką neišryškėjo realių prielaidų universitetų tinklo optimizavimo keliu sukurti didesnę vertę studijų ir mokslo kokybei.
Ministro Pirmininko sudarytos valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo darbo grupės 2017 m. kovo 16 d. posėdyje buvo nustatytas svarbiausias optimizavimo principas: sujungiamų aukštųjų mokyklų valdymo ir vidaus struktūros turėtų būti pertvarkomos, iš kelių giminingų padalinių formuojant naujus akademinius vienetus, kad būtų sutelkta tai, kas geriausia, išvengiant galimo kokybės praradimo, jeigu didesnės mokyklos padaliniai mechaniškai užgožtų prijungiamuosius. Deja, įvertinus visas aplinkybes, kurios ryškėja teikiant galimus projektus universitetų tinklo optimizavimui, šio principo atsisakoma.
MRU laikosi pozicijos, kad mechaninis universiteto prijungimas nesiekiant aukštesnės studijų ir mokslo kokybės, vengiant korektiškos akademinės konkurencijos, prieštarauja aukštojo mokslo tinklo optimizavimo koncepcijai.
MRU taip pat nepritaria automatiniam universiteto valdymo perėmimui ir restruktūrizacijai, nes jau prieš metus įgyvendino inovatyvią vadybos sistemą, kurios dėka buvo optimizuoti administravimo kaštai. 2017 m. Universitetas turi teigiamą ir subalansuotą biudžetą.
Mechaniškai prijungiant Universitetą išnyktų tobulėti skatinanti konkurencija, ypač ruošiant teisės srities specialistus, būtų prarasta daug metų kaupta akademinė patirtis, atsisakyta pažangios vadybos tradicijos, prarasti su Europos ir Azijos universitetais užmegzti ryšiai, nepavyktų išsaugoti bei sutelkti ir taip negausaus Lietuvos socialinių mokslų potencialo.
Šiuo metu MRU vadovybė nemato jokių protingais ir lygiaverčiais principais pagrįstų jungimosi su VU galimybių, o tolesnę savo veiklą sieja su MRU kaip specializuotos teisės ir viešosios tarnybos aukštosios mokyklos koncepcija ir jos įgyvendinimu.

Mykolo Romerio universitetas socialinių mokslų srityje išlieka antras pagal dydį Lietuvos universitetas. 2017 metais į universiteto bakalauro ir magistrantūros programas įstojo 1600 pirmakursių. 2010-2016 metų SKVC aukštųjų mokyklų studijų programų vertinimo duomenimis MRU turi daugiausia maksimaliam šešerių metų laikotarpiui akredituotų studijų programų tarp visų Lietuvos universitetų.