Skelbiame

2020-10-20

Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą pagrindinėms pareigoms

mruveliavos Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą pagrindinėms pareigoms: 


TEISĖS MOKYKLOJE 
Privatinės teisės institute: Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti Civilinės teisės bendrosios dalies bakalauro studijų dalykus (lietuvių ir anglų kalba). 
Teisinių technologijų centre: Docento (vienas etatas), dėstyti Teisinių technologijų ir Fintech dalykus bakalauro ir magistro programose (lietuvių ir anglų kalba). 
Viešosios teisės institute: Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti Administracinės teisės ir administracinio proceso teisės dalykus bakalauro ir magistro programose (lietuvių ir anglų kalba). 

VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJOJE 
Policijos veiklos katedroje : Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti Kriminalistikos mokslo dalykus bakalauro ir magistrantūros studijose (lietuvių kalba).  
Teisės katedroje: Lektoriaus (vienas etatas), dėstyti Baudžiamosios justicijos dalykus bakalauro ir magistrantūros studijose (lietuvių kalba). 
Valstybės sienos apsaugos katedroje: Lektoriaus (vienas etatas), dėstyti Migracijos procesų ir sienos apsaugos teisinį reguliavimą bakalauro ir magistrantūros studijose (lietuvių ir anglų kalba). 

VIEŠOJO VALDYMO IR VERSLO FAKULTETE  
Verslo ir ekonomikos institute: Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti Mokslinių tyrimų metodologijos kūrimo sritis (lietuvių ir anglų kalba). Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti Verslo kūrimo ir valdymo nacionalinėse ir tarptautinėse rinkose, verslo ekonomikos ir politikos, verslo konkurencingumo ir pan. sritys (lietuvių kalba). 
Viešojo administravimo institute: Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti Valstybės tarnybos reforma, raida ir tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse (lietuvių ir anglų kalba). Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti Viešojo administravimo teorijų raiška praktinėje valstybės valdymo veikloje; Viešojo valdymo reformų tendencijos (lietuvių ir anglų kalba). 

ŽMOGAUS IR VISUOMENĖS STUDIJŲ FAKULTETE 
Edukologijos ir socialinio darbo institute: Docento (vienas etatas), dėstyti socialinio darbo studijų krypties dalykus, susijusius su socialiniu darbu bendruomenėje, projektų vadyba ir įgyvendinimu, tyrimų metodologija (lietuvių ir anglų kalba). 
Psichologijos institute: Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti Socialinės psichologijos sričių dalykus psichologijos bakalauro programos studentams; Verslo ir taikomosios kriminalinės psichologijos sričių dalykus Psichologijos magistro programų studentams (lietuvių ir anglų kalba). Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti Taikomosios kriminalinės, Verslo psichologijos srities dalykus psichologijos magistro programų studentams, Kognityvinių procesų psichologijos srities dalykus psichologijos bakalauro programos studentams (lietuvių ir anglų kalba). Docento (0,5 etato), dėstyti Psichologinių tyrimų metodologijos srities dalykus psichologijos bakalauro, psichologijos magistro programų studentams (lietuvių ir anglų kalba). Lektoriaus (vienas etatas), dėstyti Psichologinių tyrimų metodologijos srities dalykus psichologijos bakalauro, psichologijos magistro programų studentams, Pažinimo procesų psichologijos srities dalykus psichologijos bakalauro programos studentams, Verslo psichologijos srities dalykus verslo psichologijos magistro programos studentams (lietuvių ir anglų kalba). 
Humanitarinių mokslų institute: Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti Filologijos krypties studijų dalykus, susijusius su leksikologija, kompiuterine lingvistika; profesinė anglų kalba (anglų kalba). Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti Filologijos krypties studijų dalykus, susijusius su kalbotyra; šiuolaikinė ir profesinė anglų kalba (anglų kalba). 
Komunikacijos institute: Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus, susijusius su Skaitmeninio turinio kūrimu, žaidimų bei žaidybiškų sistemų dizainu. 

Prašymai ir reikalingi dokumentai (prašymas dalyvauti konkurse, aukštojo mokslo diplomas, mokslo laipsnio diplomas, mokslinių darbų sąrašas, informacija apie pedagoginio darbo universitete stažą, medicininė forma Nr.048/a, pasas arba tapatybės kortelė, CV, (pretendentai profesoriaus pareigoms turi pateikti CV lietuvių ir anglų kalbomis) priimami iki 2020 m. lapkričio 16 d. Mykolo Romerio universiteto Personalo tarnyboje, I-204 kab., Ateities 20, Vilniuje, LT-08303, telefonas pasiteirauti: 271 46 66. 
Po dokumentų padavimo termino pabaigos kandidatų vykdyta veikla bei įgyti pasiekimai konkurso metu nebus vertinami. Su konkurso reikalavimais ir konkursą reglamentuojančiais teisės aktais galite susipažinti universiteto tinklalapyje