Skelbiame

2019-05-27

Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą pagrindinėms pareigoms

mrupastatas01

Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą pagrindinėms pareigoms:

EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETE

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Tiriamoji apskaita, Finansinė ir valdymo apskaita, Finansinė apskaita, Finansų valdymas, Valdymo apskaitos pagrindai.

Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Matematinė statistika ir statistinės analizės metodai, Šiuolaikinė matematika, Kiekybiniai sprendimų metodai, Verslo statistika, Statistinės analizės metodai psichologijoje (lietuvių ir anglų kalba).

VIEŠOJO VALDYMO FAKULTETE

Viešojo administravimo institute:

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Gamtos išteklių valdymas (anglų kalba), Valdymas ir aplinkosaugos administravimas.

Politikos mokslų institute:

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Sveikatos politikos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, Sveikatos priežiūros organizavimas ir vadyba.

Prašymai ir reikalingi dokumentai (prašymas dalyvauti konkurse, aukštojo mokslo diplomas, mokslo laipsnio diplomas, mokslinių darbų sąrašas (pastaba dėl straipsnių, publikuojamų žurnaluose, indeksuotuose Clarivate Analytics arba Scopus duomenų bazėse: dar nepublikuotas straipsnis yra vertinamas, jeigu yra pateikta vyriausiojo redaktoriaus arba atsakingojo redaktoriaus pasirašyta pažyma, kad straipsnis yra praėjęs recenzavimo procedūrą ir bus publikuotas nurodant žurnalo numerį), informacija apie pedagoginio darbo universitete stažą, medicininė forma Nr.048/a, pasas arba tapatybės kortelė, CV, (pretendentai profesoriaus pareigoms turi pateikti CV lietuvių ir anglų kalbomis)) priimami iki 2019 m. birželio 26 d. Mykolo Romerio universiteto Personalo tarnyboje, I-204 kab., Ateities 20, Vilniuje, LT-08303, telefonas pasiteirauti: 271 46 66. Po dokumentų padavimo termino pabaigos kandidatų vykdyta veikla bei įgyti pasiekimai konkurso metu nebus vertinami. Su konkurso reikalavimais ir konkursą reglamentuojančiais teisės aktais galite susipažinti universiteto tinklalapyje.

Rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė