Skelbiame

2018-09-14

Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą pagrindinėms pareigoms

mrupastatas01

Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą pagrindinėms pareigoms:

EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETE
Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Konsoliduota finansinė atskaitomybė, Tarptautinė apskaita, Apskaitos pagrindai, Valdymo apskaitos pagrindai, Buhalterinė apskaita, Finansinė ir valdymo apskaita, Įmonės finansai, Finansinė apskaita, Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Pinigų politika, Rizikos valdymas įmonių ir organizacijų vadovams, Verslo socialinė atsakomybė, Verslo rizikos valdymas, Lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Mikroekonomika ir Makroekonomika, Mikroekonominė ir makroekonominė analizė, Ekonomikos pagrindai, Ekonomikos teorija, Verslo inovacijų valdymas, Lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Kompiuterinė grafika (anglų kalba), Skaitmeninio turinio įvadas (anglų kalba), Vaizdo redagavimas ir montažas (anglų kalba), Skaitmeninis turinys ir kompiuterinė grafika, Edukacinių sistemų žaidybinimas, Lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Verslumas elektroninėje erdvėje ir el. pardavimai (anglų kalba), Elektroninio verslo informacinės sistemos (anglų kalba), Tarptautiniai finansai, Finansinė elgsena, Finansų biržos, Finansų rinkų teorija, Tarptautinė finansų sistema, Tarptautiniai atsiskaitymai.

MYKOLO ROMERIO TEISĖS MOKYKLOJE
Viešosios teisės institute: Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalyką Lietuvos konstitucinė teisė. Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Lyginamoji konstitucinė teisė (lietuvių ir anglų kalbomis), Konstitucinė justicija (anglų kalba).

VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJOJE
Valstybės sienos apsaugos katedroje: Docento (vienas etatas) arba lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalyką - Kovinė savigyna.

EDUKOLOGIJOS IR SOCIALINIO DARBO INSTITUTE
Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Andragogikos pagrindai (lietuvių ir anglų kalbomis), Nuotolinio mokymosi paramos sistemos, Edukacinių technologijų mokslinė tiriamoji praktika. Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Socialinio darbo įvadas (lietuvių ir anglų kalbomis), Socialinio darbo praktika bendruomenėje (lietuvių ir anglų kalbomis), Socialinės veiklos etika (lietuvių ir anglų kalbomis), Supervizija socialiniame darbe, Profesinė raida ir supervizija socialiniame darbe (anglų kalba). Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Technologijų taikymas specialiajame ugdyme, Alternatyvaus ugdymo mokykloje elgsenos modeliavimas, Socialinis darbas su rizikos grupėmis (lietuvių ir anglų kalbomis), Socialinio darbo su grupėmis praktika (lietuvių ir anglų kalbomis), Neįgaliųjų integracija į visuomenę (lietuvių ir anglų kalbomis), Mokslinė tiriamoji praktika (anglų kalba). Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Pedagoginė praktika, Kultūrinių - edukacinių programų organizavimas, Sociokultūrinis bendruomenės ugdymas, Disertacinio tyrimo modeliavimas, Mokslinių tyrimų metodologija. Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Socialinių tyrimų metodologija (lietuvių ir anglų kalbomis), Technologijomis grįsto mokymosi turinio kūrimas ir vertinimas, Disertacinio tyrimo modeliavimas, Socialinių tyrimų pagrindai (lietuvių ir anglų kalbomis) Docento (0,5 etato), dėstyti studijų dalykus: Vaiko ir šeimos konsultavimas ir tarpininkavimas, Konfliktų valdymas mokykloje, Tarpasmeniniai ir grupiniai ginčai, Krizių valdymas ir konfliktų sprendimas, Socialinio darbo su šeima pagrindai (lietuvių ir anglų kalbomis), Konfliktų valdymo pagrindai (lietuvių ir anglų kalbomis), Tarpkultūrinė komunikacija.

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ INSTITUTE
Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: JAV ir Jungtinės Karalystės šalityra, Dalykinės kalbos teorija, Lietuvių kalbos pagrindai (anglų kalba), Profesinė anglų kalba. Profesoriaus (0,5 etato), dėstyti studijų dalykus: Šiuolaikinė anglų kalba ir literatūra (3), Profesinė anglų kalba. Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Filosofija, Europos tapatybė. Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Antroji užsienio kalba (norvegų), Kompiuteriniai terminų tyrimai ir tvarkyba, Lietuvių kalbos pagrindai (anglų kalba), Profesinė anglų kalba. Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Filosofija. Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Vertimo pradmenys, Akademinis rašymas, Dalykinė anglų kalba ir vertimas (humanitarinė sritis), Kvalifikacinė vertimo ir redagavimo praktika, Profesinė anglų kalba. Lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Šiuolaikinė anglų kalba ir literatūra (2), Diskurso analizė, Vertimo praktikumas, Literatūrinio teksto analizė ir vertimas, Profesinė anglų kalba. Lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Šiuolaikinė anglų kalba ir literatūra (1), Profesinė anglų kalba.

Prašymai ir reikalingi dokumentai (prašymas dalyvauti konkurse, aukštojo mokslo diplomas, mokslo laipsnio diplomas, mokslinių darbų sąrašas, informacija apie pedagoginio darbo universitete stažą, medicininė forma Nr.048/a, pasas arba tapatybės kortelė, CV, (pretendentai profesoriaus pareigoms turi pateikti CV lietuvių ir anglų kalbomis)) priimami iki 2018 m. spalio 19 d. Mykolo Romerio universiteto Personalo skyriuje, I-204 kab., Ateities 20, Vilniuje, LT-08303, telefonas pasiteirauti: 271 46 66. Po dokumentų padavimo termino pabaigos kandidatų vykdyta veikla bei įgyti pasiekimai konkurso metu nebus vertinami. Su konkurso reikalavimais ir konkursą reglamentuojančiais teisės aktais galite susipažinti universiteto tinklalapyje https://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/kanceliarija/personalo_skyrius Rektorius Ramutė Pukienė, 2714 666, el.p. ps@mruni.lt