Skelbiame

2018-02-19

Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą pagrindinėms dėstytojų pareigoms užimti

timthumb TEISĖS FAKULTETE
Viešosios teisės institute:
Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Administracinė teisė, Administracinis procesas, Administraciniai teisiniai režimai viešajame ir privačiajame sektoriuose, Administracinė veikla pataisos įstaigose.
Lektoriaus (0,5 etato) - dėstyti studijų dalykus: Lietuvos konstitucinė teisė, Lyginamoji konstitucinė teisė.

VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETE
Teisės katedroje:
Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Tarptautinė viešoji teisė, Europos Sąjungos teisė.
Docento (vienas etatas) arba lektoriaus (vienas etatas) dėstyti studijų dalykus: Civilinė teisė, Civilinis procesas. Docento (vienas etatas) arba lektoriaus (vienas etatas) dėstyti studijų dalykus: Teisės teorija, Administracinė teisė.
Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Administracinė teisė, Darbo teisė.

Humanitarinių mokslų katedroje:
Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Nusikaltimų tyrimo psichologija, Teisės psichologija, Baudžiamųjų bylų dėl smurto artimoje aplinkoje tyrimo ir nagrinėjimo problemos.
Docento (vienas etatas) arba lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Dalykinė kalba, Retorika, Studijų įvadas.
Docento (vienas etatas) arba lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Profesinė etika, Tarpkultūrinis bendravimas.
Docento (vienas etatas) arba lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalyką - Profesinė anglų kalba.
Profesoriaus (0,5 etato), dėstyti studijų dalykus: Magistro baigiamasis darbas, Studijų įvadas, Profesinė anglų kalba.

Valstybės sienos apsaugos katedroje:
Lektoriaus (vienas etatas) dėstyti studijų dalyką - Ginklai ir šaudyba.
Docento (vienas etatas) arba lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalyką - Kovinė savigyna.
Lektoriaus statutinio valstybės tarnautojo (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Migracijos procesų teisinis reguliavimas, Sienos apsaugos teisinis reguliavimas, Valstybės sienos apsaugos organizavimas.

Policijos veiklos katedroje:
Docento (vienas etatas) arba lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Duomenų rinkimo taktika, Nusikaltimo vietos tyrimas.
Docento (vienas etatas) arba lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Kriminalistika, Balistiniai tyrimai, Teisinė pareigūnų atsakomybė.
Lektoriaus statutinio valstybės tarnautojo (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Policijos veikla I, Policijos veikla II, Praktika.

Prašymai ir reikalingi dokumentai (prašymas dalyvauti konkurse, aukštojo mokslo diplomas, mokslo laipsnio diplomas, mokslinių darbų sąrašas (pastaba dėl straipsnių, publikuojamų žurnaluose, indeksuotuose Clarivate Analytics arba Scopus duomenų bazėse: dar nepublikuotas straipsnis yra vertinamas, jeigu yra pateikta atsakingojo redaktoriaus pasirašyta pažyma, kad straipsnis yra praėjęs recenzavimo procedūrą ir bus publikuotas iki 2018 m. birželio 30 d.), informacija apie pedagoginio darbo universitete stažą, medicininė forma Nr.048/a, pasas arba tapatybės kortelė, CV Europass) priimami iki 2018 m. kovo 20 d. Mykolo Romerio universiteto Personalo skyriuje, I-204 kab., Ateities 20, Vilniuje, LT-08303, telefonas pasiteirauti: 271 46 66.

Po dokumentų padavimo termino pabaigos kandidatų vykdyta veikla bei įgyti pasiekimai konkurso metu nebus vertinami. Su konkurso reikalavimais ir konkursą reglamentuojančiais teisės aktais galite susipažinti universiteto tinklalapyje https://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/kanceliarija/personalo_skyrius.“