Skelbiame

2019-04-18

Mykolo Romerio universitetas skelbia viešą konkursą dėstytojų pagrindinėms pareigoms

12300-7b257d482928ac19ce155e20cb44ab8d

EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETE

Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Verslo sistemų kūrimas ir tinklaveika, Verslo logistika, Logistikos rinkodara, Pardavimų vadyba, Tarptautinė rinkodara, Rinkodaros valdymas globalioje aplinkoje, Verslo rizikos valdymas (lietuvių ir anglų kalbomis).

MYKOLO ROMERIO TEISĖS MOKYKLOJE

Viešosios teisės institute:

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Administracinė teisė (lietuvių kalba), Užsienio šalių ir ES administracinė teisė (lietuvių kalba), Viešojo administravimo teisinės struktūros (anglų kalba), Europos administracinė teisė (anglų kalba).

VIEŠOJO VALDYMO FAKULTETE

Viešojo administravimo institute:

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Viešųjų paslaugų vadyba, Viešojo sektoriaus strateginis ir programų valdymas, Energetikos politika, Energetikos sektoriaus valdymas, Regionų administravimas, Nevyriausybinių organizacijų vadyba.

Profesoriaus (0,5 etato), dėstyti dalyką Gamtos išteklių valdymas (anglų kalba).

Lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Viešojo administravimo teorijos, Institucinė viešojo sektoriaus analizė, Nevyriausybinių organizacijų vadyba, Viešojo valdymo sistemos ir tarpsektorinė integracija, Viešojo sektoriaus finansų valdymo pagrindai.

Lyderystės ir strateginio valdymo institute:

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Organizacinė komunikacija, Komandos ugdymas ir bendradarbiavimo organizavimas.

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Sveikatos politikos sprendimų modeliavimas; Sveikatos priežiūros kokybės vadyba.

VIEŠOJO SAUGUMO AKADEMIJOJE

Teisės katedroje:

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Tarptautinė viešoji teisė, Europos Sąjungos teisė ir Europos sienų saugumas (lietuvių ir anglų kalbomis).

Lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Finansų teisė ir Konstitucinė teisė.

EDUKOLOGIJOS IR SOCIALINIO DARBO INSTITUTE

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Supervizija socialiniame darbe (lietuvių ir anglų kalba), Socialinė pedagogika, Socialinės pedagoginės pagalbos modeliavimas, Socialinės pagalbos komandos formavimas ir valdymas (lietuvių ir anglų kalba), Socialinis konsultavimas, Socialinio darbo mokslinė tiriamoji praktika (lietuvių ir anglų kalba).

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Edukologinių tyrimų metodologija, Psichopedagoginės ugdymo technologijos, Šiuolaikinė didaktika, Švietimo plėtros projektai (lietuvių ir anglų kalba), Edukologija, Šiuolaikinė universitetinė didaktika.

Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Europos socialinė politika: turinys ir veikėjai (anglų kalba), Europos Sąjungos socialinė politika (lietuvių ir anglų kalba), Organizacijų sociologija, Disertacinio tyrimo modeliavimas, Šeimos politika (anglų kalba), Lyginamoji Europos Sąjungos socialinė politika (anglų kalba).

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ INSTITUTE

Profesoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Antroji užsienio kalba (norvegų), Kompiuteriniai terminų tyrimai ir tvarkyba (anglų kalba), Lietuvių kalbos pagrindai (Erasmus studentams, anglų kalba), Profesinė anglų kalba.

Profesoriaus (vienas), dėstyti studijų dalykus: Filosofija (lietuvių ir anglų kalbomis); Logika (lietuvių ir anglų kalba), Etika.

Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Profesinė anglų kalba, Diskurso analizė (anglų kalba), Kalbotyros įvadas (anglų kalba), Akademinis rašymas (anglų kalba).

Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Gretinamoji leksikologija ir leksikografija (anglų kalba), Kalbotyros įvadas (anglų kalba), Kompiuteriniai terminų tyrimai ir tvarkyba (anglų kalba), Profesinė anglų kalba, Dalykinė anglų kalba ir komunikacija 1 (viešojo administravimo sritis), Dalykinė anglų kalba ir komunikacija 4 (finansų sritis).

Lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Šiuolaikinė anglų kalba 1 (fonetika ir leksika), Profesinė anglų kalba.

PSICHOLOGIJOS INSTITUTE

Docento (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Psichologinis testavimas (lietuvių ir anglų kalba), Stebėjimo ir apklausų praktikumas (lietuvių ir anglų kalba).

Lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Dėmesys, atmintis ir išmokimas (lietuvių ir anglų kalba), Mąstymas, kalba ir intelektas (lietuvių ir anglų kalba),Viešųjų ryšių ir reklamos psichologija” (lietuvių ir anglų kalba), Komercijos psichologija, Verslo psichologija, Valdymo psichologija.

Lektoriaus (vienas etatas), dėstyti studijų dalykus: Psichofiziologiniai matavimai (lietuvių ir anglų kalba), Žmogaus anatomija ir fiziologija (lietuvių ir anglų kalba), Neuropsichologijos pagrindai (lietuvių ir anglų kalba).

Prašymai ir reikalingi dokumentai (prašymas dalyvauti konkurse, aukštojo mokslo diplomas, mokslo laipsnio diplomas, mokslinių darbų sąrašas (pastaba dėl straipsnių, publikuojamų žurnaluose, indeksuotuose „Clarivate Analytics“ arba „Scopus“ duomenų bazėse: dar nepublikuotas straipsnis yra vertinamas, jeigu yra pateikta vyriausiojo redaktoriaus arba atsakingojo redaktoriaus pasirašyta pažyma, kad straipsnis yra praėjęs recenzavimo procedūrą ir bus publikuotas nurodant žurnalo numerį), informacija apie pedagoginio darbo universitete stažą, medicininė forma Nr.048/a, pasas arba tapatybės kortelė, CV, (pretendentai profesoriaus pareigoms turi pateikti CV lietuvių ir anglų kalbomis)) priimami iki 2019 m. gegužės 24 d. Mykolo Romerio universiteto Personalo tarnyboje, I-204 kab., Ateities 20, Vilniuje, LT-08303, telefonas pasiteirauti: 271 46 66.

Po dokumentų padavimo termino pabaigos kandidatų vykdyta veikla bei įgyti pasiekimai konkurso metu nebus vertinami. Su konkurso reikalavimais ir konkursą reglamentuojančiais teisės aktais galite susipažinti universiteto tinklalapyje https://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/kanceliarija/personalo_skyrius.“

Rektorė Prof. dr. Inga Žalėnienė

Ramutė Pukienė, 2714 666, el.p. pta@mruni.eu