Renginiai ir įvykiai

2010-02-08 00:00:02

Mykolo Romerio universitetas – Europos universitetų asociacijos projekto SIRUS dalyvis

eualogo

Europos universitetų asociacija (EUA) kartu su Europos nuotolinio mokymo universitetų asociacija (European Association of Distance Teaching Universities – EADTU), Europos universitetų tęstinio švietimo tinklu (European University Continuing Education Network – EUCEN) ir Europos prieigos skatinimo tinklu (The European Access Network – EAN), inicijavo projektą „Atvirų ir reaguojančių universitetų strategijų formavimas“ (Shaping Inclusive and Responsive University Strategies – SIRUS). Projekto tikslas yra padėti Europos universitetams įgyvendinti Europos universitetų mokymosi visą gyvenimą chartijos įsipareigojimus. Mykolo Romerio universiteto paraiška dalyvauti projekte, kurią rengė Socialinės politikos fakultetas vadovaujamas dekanės prof. Letos Dromantienės, buvo patvirtinta.

Mykolo Romerio universitetas kartu su atrinktais 29 universitetais dalyvaus eilėje darbinių susitikimų nuo šių metų kovo mėnesio iki 2011 m. vasario mėnesio. Universitetai bus suskirstyti į teminius tinklus pagal jų pasirinktas prioritetines sritis ir kartu dirbs kurdami ir stiprindami institucinę Mokymosi visą gyvenimą strategiją.

Projektas suteikia galimybę skirtingų profilių ir interesų universitetams, kuriuose Mokymosi visą gyvenimą idėja yra skirtingose įgyvendinimo stadijose, įsitraukti į diskusiją su kolegomis iš visos Europos, kuriant ir stiprinant institucinę Mokymosi visą gyvenimą strategiją. Šis darbas bus ir įnašas rengiant Europos aukštojo mokslo erdvės politikos rekomendacijas.