Naujausioji knyga

2008-03-12

Mykolas Römeris. Unitarinė valstybė ir valstybiniai junginiai.

unitvalstyb Rengėjai: Mindaugas Maksimaitis ir Egidijus Jarašiūnas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-077-6
Išl. metai 2008

Ši profesoriaus Mykolo Römerio studija spausdinama pirmą kartą, iš rankraščio, saugomo Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje, gavus autoriaus dukrų Konstancijos Romerytės, Jadvygos Vitkauskienės ir Žermenos Zakarevičienės sutikimą.
Lietuvos teisės mokslo klasiko Mykolo Römerio (1880–1945) pirmą kartą leidžiamas veikalas „Unitarinė valstybė ir valstybiniai junginiai“ priklauso šio autoriaus didžiojo knygų ciklo „Valstybė ir jos konstitucinė teisė" III daliai „Valstybės formos ir konstituciniai režimai“. Šis knygų ciklas – ne tik konstitucinės teisės, bet ir politologijos klasika. „Unitarinės valstybės ir valstybinių junginių“ tyrimo objektas – valstybės sandaros forma (arba, kaip rašo pats M. Römeris, „valstybės formos valstybės vienlypumo ar sudėtingumo atžvilgiu“). Darbas yra aukšto teorinio lygio, pasižymi analizės išsamumu ir išvadų pagrįstumu, originaliomis autoriaus įžvalgomis.
Šis veikalas padės geriau suprasti M. Römerio darbų užmojį, jo siekį moksliškai išnagrinėti valstybę, jos konstitucines institucijas, valstybės formas ir konstitucinius režimus.
Veikalas „Unitarinė valstybė ir valstybiniai junginiai“ turėtų būti įdomus ne tik teisės, politikos mokslų specialistams, bet ir valstybinio gyvenimo problemomis besidomintiems skaitytojams.