Naujausioji knyga

2008-10-01

Muitinės procedūros. Vadovėlis

muitinesprocedurospat Autoriai: Sarapinienė Stanislava, Avižienis Juozas Šarūnas
Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN  978-9955-19-091-2
Išl. metai 2008      

Vadovėlyje aprašyta viena iš svarbiausių muitų teisės sričių – muitinės procedūrų ir kitų muitinės sankcionuotų veiksmų atlikimo tvarka, pristatyti svarbiausi šios srities dalykus reglamentuojantys Europos Sąjungos ir Lietuvos muitų teisės aktai, paaiškinti teisiniai, ekonominiai ir mokestiniai muitinės procedūrų taikymo ypatumai, pateikta nemažai praktinių pavyzdžių, atskleistos nagrinėjamų muitų teisės aktų sąsajos su Europos Sąjungos vykdoma muitų politika. Vadovėlyje taip pat aptartos muitinės procedūrų tobulinimo, supaprastinimo bei kompiuterizavimo tendencijos ir iniciatyvos.
Plečiantis Lietuvos tarptautinei prekybai didėja specialistų, išmanančių šią muitų teisės sritį, poreikis. Todėl vadovėlis skirtas ne tik tarptautinę ekonomiką, prekybą, muitų teisę ir kitus su šiomis sritimis susijusius dalykus studijuojantiems aukštųjų mokyklų studentams, bet ir teisininkams, muitinės pareigūnams, muitinės tarpininkų atstovams, verslininkams ir kitiems, besidomintiems tarptautiniu verslu ir muitinės veikla.