Naujausioji knyga

2014-06-06 09:30:00

MUITINĖ TARPTAUTINĖS PREKYBOS LOGISTINĖJE GRANDINĖJE: mokslo studija

muitine

Mokslo studijos autoriai yra muitinės, tarptautinės prekybos ekspertai, turintys nagrinėjama tematika praktinės veiklos patirties. Tai pirmoji tokio pobūdžio mokslinių darbų knyga, kurioje autoriai siekia konceptualiai nagrinėti teorinius ir praktinius muitinių funkcijų klausimus, reikšmingus plėtojant tarptautinę prekybą.

Nors studiją sudaro Mykolo Romerio universiteto ir Baltarusijos valstybinio universiteto mokslininkų savarankiški autoriniai darbai, tačiau leidinys yra nuoseklus, klojantis tolesnius muitinės mokslinių tyrimų pagrindus siekiant apimti svarbiausias muitinių santykių sritis. Skaitytojai, susidūrę su knygoje nagrinėjamomis problemomis, geriau galės jas spręsti praktiškai.

Pirkti knygą galite adresu http://www.e-shop.mruni.eu/.