2010-01-01

MRUSA – nusirašinėjimui „NE“!

mrusa2010116 Prabėgo šventės, atėjo mokslų patikrinimo metas – sesija. Tam, kad sesija eitųsi sklandžiai „lyg per sviestą“, MRUSA pasiruošusi padėti studentams bet kokiais akademiniais klausimais. Tačiau didžiausias dėmesys bus skiriamas užtikrinti akademinį sąžiningumą kaip vieną iš aukščiausių studijų vertybių. Mes sakome „NE“  korupcijai, nusirašinėjimui ir bet kokiam kitokiam elgesiui, prieštaraujančiam etikos kodeksui, todėl kreipiamės į kiekvieną iš Jūsų.


Jeigu nujaučiate ar esate įsitikinęs, jog per egzaminą dėl dėstytojo aplaidumo bus galimybė nusirašinėti; o galbūt kai kurie jūsų grupės draugai nuolat nusirašinėja ir gauna geresnius pažymius už sąžiningus studentus. Tuomet praneškite mums, Studentų atstovybei, ne vėliau kaip prieš tris dienas, apačioje nurodytais kontaktais. Įvertinę informacijos patikimumą, mes esame pasiruošę stebėti jūsų egzaminus siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją egzaminų bei atsiskaitymų metu.


Mes kreipiamės į studentus, kurie planuoja nusirašinėti arba tai daro nuolat - atminkite, jog toks vienas nusirašinėjimas gali labai pakenkti jūsų tolimesniam gyvenimui, nes pažeidęs etikos kodekso IV dalies 7.1.1. straipsnį („nenusirašinėti nuo kitų studijuojančiųjų, taip pat nesinaudoti „paruoštukėmis“ arba kitokiomis neleistinomis priemonėmis“) studijuojantis iš karto bus šalinamas iš universiteto. Pagalvok: ar verta?


Taip pat kreipiamės į dėstytojus. Jeigu jaučiate, jog egzamino metu bus per sunku sužiūrėti didelę studentų auditoriją, praneškite. Mes padėsime stebėti vykstantį egzaminą siekdami sudrausminti nesąžiningus studentus. Taip pat prašome informuoti mus ne vėliau kaip prieš tris dienas iki egzamino apačioje nurodytais kontaktais.


Kontaktai:

El. paštas: akademikai@mrusa.lt arba
tel. nr. +37062462445 (jei rašysite sms žinutę, nurodykite dėstytojo pavardę, dėstomą dalyką ir savo grupę)


Pažadame ir garantuojame visišką Jūsų anonimiškumą!

Pagarbiai,
MRUSA Akademinių reikalų komitetas