Skelbiame

2019-12-03

MRUSA neeilinis visuotinis susirinkimas (12 17)

neeilinis-susirinkimas

2019 m. gruodžio 17 dieną šaukiamas neeilinis Mykolo Romerio universiteto studentų atstovybės (toliau - MRUSA) visuotinis narių susirinkimas, kurio metu bus renkami du Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU) Tarybos nariai ir vienas MRUSA Valdybos narys.

Reikalavimai kandidatams MRU Tarybos narius:
MRUSA visuotinis narių susirinkimas skiria du MRU Tarybos narius. Vienas skiriamas MRU tarybos narys turi priklausyti universiteto personalui arba būti studentu, o kitas - nepriklausantis aukštosios mokyklos personalui ir studentams. Pagal Mokslo ir studijų įstatymą Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi tarybos kadencijas iš eilės. Tarybos nariu negali būti senato narys.

Reikalavimai kandidatams į MRUSA valdybos narius:
Kandidatas į MRUSA Valdybos nario pareigas turi turėti oficialaus MRUSA nario statusą.

Dokumentų pateikimas:

Kandidatai į MRUSA Valdybos narius bei kandidatai į MRU Tarybos narius iki 2019 m. gruodžio 13 dienos turi Rinkimų komisijai el. paštu rinkimai@mrusa.lt pateikti šiuos dokumentus: • Gyvenimo aprašymą; • Motyvacinį laišką.

Neeilinis Visuotinis susirinkimas vyks 2019 m. gruodžio 17 dieną, 18 val. 30 min., Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20), I-414 auditorijoje.