Skelbiame

2015-08-24 15:22:00

MRU vienodinami studijų ir mokslo veikloje naudojami bibliografinio aprašo standartai

apachicagomru

Mykolo Romerio universiteto senato sprendimu nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. universiteto studentų rašto, baigiamuosiuose ir kituose mokslo darbuose bibliografiniam sąrašui sudaryti bei citavimui turi būti naudojami pasirinktinai APA (American Psychological Association) arba Chicago bibliografinio aprašo standartai.

Fakultetams, Verslo ir medijų mokyklai, mokslo laboratorijoms ir Universiteto mokslo žurnalų, leidžiamų Lietuvoje, redakcijoms pavesta iki 2015 m. rugsėjo 1 d. pasirinkti vieną iš minimų bibliografinio aprašo standartų ir atnaujinti literatūros sąrašo sudarymo bei citavimo informaciją studijų programų aprašuose, rašto ir baigiamųjų darbų rengimo metodiniuose nurodymuose bei Universiteto leidžiamų mokslo žurnalų nurodymuose.

MRU biblioteka jau yra parengusi APA ir Chicago standartų bibliografinio sąrašo sudarymo bei citavimo pavyzdžius.