Įdomu

2020-07-17

MRU tyrėjai vertins COVID-19 pandemijos metu priimtų sprendimų teisines, ekonomines ir finansines pasekmes

nick-romanov-z6ognmpeoa0-unsplash Mykolo Romerio universiteto teisės, viešosios politikos ir ekonomikos tyrėjai laimėjo Lietuvos mokslo tarybos finansavimą projektui „Ekstremalių situacijų teisinių, vadybinių ir ekonominių sprendimų vertinimas: pusiausvyros tarp visuomenės saugumo ir žmogaus teisių paieška“. 

Per 6 projekto vykdymo mėnesius (birželis-gruodis) bus atliktas išsamus pandemijos metu priimtų valstybės sprendimų teisinių, viešo valdymo ir finansinių aspektų vertinimas. Projekto biudžetas 53 275 eurų. Tarptautinės ir regioninės organizacijos pripažįsta, kad šios pandemijos metu susidurta su adekvataus teisinio reguliavimo trūkumu bei veiksmingo tokių situacijų valdymo, finansinių sprendimų priėmimo spragomis. Teigiama, kad ne visos pandemijos metu taikytos priemonės ir priimti sprendimai buvo pagrįsti, teisėti, adekvatūs ar proporcingi. 
Projektu siekiama atlikti užkrečiamųjų ligų ekstremalių situacijų valdymo teisinio reguliavimo, viešosios politikos veiksmingumo ir finansavimo šioje srityje ex post vertinimą, identifikuoti spragas ir trūkumus, bei pasiūlyti tokį teisinio reguliavimo, vadybos ir finansavimo modelį, kuris leistų ekstremalias situacijas efektyviau valdyti, užtikrintų žmogaus teisių apsaugą, demokratinių institutų funkcionavimą ir darną su Konstitucijos, tarptautinės teisės reikalavimais bei geriausia viešo valdymo praktika. Projekte numatomas tyrimas apims teisinį, vadybinį ir finansinį komponentus, t.y. bus vertinama:
a) kaip pandemijos metu priimtas teisinis reguliavimas ir jo pagrindu priimti valstybės institucijų sprendimai atitinka LR Konstitucijos reikalavimus, tarptautinius ir regioninius Lietuvos įsipareigojimus žmogaus teisių prasme; b) kaip valstybės institucijų ir savivaldybių politika reaguojant į pandemijos sukeltą krizę, ir priimti sprendimai dera su gerąja viešojo valdymo praktika, taip pat, kokias pasekmes jie sukėlė visuomenės sveikatai, jos socialinei būklei ir ekonomikai; c) kokias ekonomines pasekmes sukėlė ekstremalių situacijų finansavimo ir išlaidų kompensavimo, formavimo ir valdymo tvarkos bei įvestos finansinės valdymo priemonės. 
 Atlikus tyrimą bus parengtos rekomendacijos ir gairės, kaip reikėtų tobulinti: a) teisinį reguliavimą, kad jis leistų efektyviau valdyti ekstremalias situacijas, susiklosčiusias dėl pandemijų ir kitų aplinkybių; b) viešosios politikos/vadybos ir c) krizių finansavimo modelį. 
Projekto rezultatai leis geriau pasirengti ateities krizėms, jų metu užtikrinti žmogaus teisių apsaugą, valstybės sprendimų dermę su Konstitucijos, tarptautinės teisės reikalavimais bei geriausia viešo valdymo praktika, sumažinti teisinių ginčų riziką dėl fiziniams ir juridiniams asmenims valstybės institucijų sprendimais sukeltos žalos atlyginimo. 
 Tyrimo metu bus vykdomos atviros diskusijos visuomenėje aktualiais teisiniais, viešosios politikos ir ekonominiais klausimais, susijusiais su pandemijos pasekmėmis ir priimtais valdžios institucijų sprendimais.