Renginiai ir įvykiai

2012-05-04 03:00:00

MRU TF Alumni metinė konferencija „Teisinių profesijų - advokatūros, notariato bei antstolių profesinės veiklos reguliavimas“

dsc0015

Gegužės 11 d. MRU Teisės fakulteto Alumni draugija pristatė Mykolo Romerio universitete rengiamą metinę konferenciją ir diskusiją „Teisinių profesijų - advokatūros, notariato bei antstolių profesinės veiklos reguliavimas“, kurioje buvo iš esmės aptarta advokatūros, notariato bei antstolių profesinės veiklos raida bei ateitis. Konferenciją globojo Teisingumo ministras Remigijus Šimašius.

Advokatų, notarų bei antstolių veikla neatsiejama nuo teisinės valstybės kūrimo. Tiek advokatų, tiek antstolių, tiek notarų teisę teikti paslaugas gali riboti tik įstatymai. Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo visos šios profesijos patyrė daugybę teisinių reformų, pakreipusių advokatų, notarų, antstolių veiklą mažesnio reguliavimo, laisvos konkurencijos skatinimo keliu. Per tą laiką buvo pasiekta nemažai įspūdingų laimėjimų, ženkliai išaugo advokatų, notarų, antstolių skaičius, prasiplėtė jų vykdomos funkcijos, sudėtingėjant teisiniams santykiams, didėjo reikalavimai kvalifikacijai, susikūrė įvairios savivaldos institucijos, kurios sėkmingai įsiliejo į tarptautinių savivaldos organizacijų veiklą ir sulaukė pripažinimo.

Nuolatinis technologijų tobulėjimas, dinamiški socialiniai reiškiniai, kaip antai globalizacija, integracija į Europos Sąjungą ir kitas organizacijas, migracija bei šiuos reiškinius lydintys teisiniai iššūkiai kelia naujus galvosūkius, reikalauja prisitaikyti siekiant teikti kokybiškas, žmonių bei verslo lūkesčius atitinkančias paslaugas ir kurti gerą šių profesijų įvaizdį.

Tam, kad galėtumėme suprasti, kur šiandien esame, konferencijoje ketiname apžvelgti advokatūros, notariato ir antstolių veiklos reguliavimo raidą nuo pat Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo iki šių dienų. Žvelgiant į rytojų,buvoo aptarti aktualūs klausimus, kaip antai:

- Valstybės ir advokatų, notarų, antstolių savivaldos institucijų vaidmenų santykis reguliuojant šių profesijų veiklą.

- Ar teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai tapti advokatu, antstoliu, notaru siekiantiems asmenims yra pakankami užtikrinant aukščiausią teisinę kvalifikaciją turinčių asmenų atėjimą ir aukščiausio lygio paslaugų suteikimą?


- Ar reikia tobulinti advokato padėjėjo, antstolio padėjėjo, kandidato į notarus (asesoriaus), praktikos atlikimo tvarkos reglamentavimą?

- Antstolių, notarų, advokatų teikiamų paslaugų įkainių dydžių reguliavimas.

- Ar reklamos draudimas apie paslaugų teikimą atitinka šių dienų realijas? Kur yra riba tarp informacijos apie teikiamas paslaugas teikimo ir teisės aktais draudžiamos reklamos?

- Ar notarams, antstoliams, advokatams suteiktų atlikti veiksmų bei paslaugų apimtis užtikrina šių dienų gyventojų ir verslo subjektų poreikius? Ar dabartinis teisinis reguliavimas sudaro realias prielaidas kokybiškai teikti paslaugas? Ar pagrįsti draudimai verstis kitokia veikla?

- Ar yra sudarytos prielaidos perkelti dalį paslaugų teikimo į elektroninę erdvę ir ar yra tam tinkamos sąlygos?

- Ar pakankamai išsamiai reglamentuojamas drausminės atsakomybės taikymas?

Taip pat, pakalbėta apie šioms profesijoms būdingas specifines aktualijas, kaip antai:

- Notarų skaičiaus, jų veiklos teritorijos reguliavimas.Reguliavimo vaidmuo užtikrinant notaro paslaugų teikimą mažesniuose miesteliuose.

- Advokatų vaidmens ir veiklos reglamentavimas vykdant Valstybės garantuojamą pagalbą.

- Padeda, ar trukdo dabartinis teisinis reguliavimas Lietuvos advokatams sėkmingai konkuruoti regioniniu, tarptautiniu mastu?

- Informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimo reglamentavimas antstolių veikloje.

- Antstolių viešo konkurso organizavimo reglamentavimas.

Nors ne paslaptis, jog visuomenėje nestinga kritikos tiek advokatūros, tiek notariato, tiek antstolių atstovų ir šias profesijas prižiūrinčios valstybės atžvilgiu, MRU TF Alumni draugijos rengiama konferencija – diskusija siekė ne kelti atsakomybės klausimus, o apie esamas problemas kalbėti konstruktyviai, įžvelgiant potencialias galimybes, pasidžiaugti progresu ir siekti bendro sutarimo - kokios sritys, klausimai yra opiausi šių profesijų veikloje ir kaip juos geriausia spręsti.

Tikimasi, kad konferencija ne tik padės išgirsti nuomones iš aukščiausiųjų atstovų -profesionalų forumo, kuriame atsispindėtų įvairiapusiškas požiūris – institucinis, akademinis, pačių teisės profesijos atstovų, bet ir taps pagrindu, paskatins tolimesnėms reikalingiausioms reformoms, padės išsklaidyti kai kurias abejones, ir atsakyti į aktualius klausimus tiek patiems teisinkams - praktikams, tiek už jų veiklos reglamentavimą atsakingiems atstovams, tiek karjeros šioje srityje siekiantiems studentams.

Suprasdami, jog šiuolaikiniame pasaulyje advokatų, notarų, antstolių veikla neatsiejama - neretai sėkmingas arba nesėkmingas kurios nors iš šių grandžių veikimas gali nulemti galutinę teisinės paslaugos nesėkmę ir kliento nusivylimą visa teisine sistema, konferencijos antroje dalyje rengėme diskusiją, skirtą aptarti advokatų, antstolių, notarų glaudesnio ir efektyvesnio tarpusavio bendradarbiavimo galimybes.

Preliminari konferencijos programa

9.00 – 9.10 val. MRU TF Alumni prezidentės ir MRU Teisės fakulteto Dekanės sveikinimo žodis.

9.10 – 9.30 val. Teisingumo ministras Dr. Remigijus Šimašius.

9.30 – 10.00 val. Teisės istorijos mokslų Dr. Gintaras Šapoka.

10.00 – 10.30 val. Advokatų tarybos pirmininkas Leonas V. Papirtis.

10.30 – 11.00 val. Notariato prezidiumo pirmininkas Marius Stračkaitis.

11.00 – 11.30 val. Antstolių prezidiumo pirmininkas Aleksandras Selezniovas.

11.30 – 11.50 val. Kavos pertraukėlė.

11.50 – 12.50 val. vyks konferencijos pranešėjų vieša diskusija apie glaudesnį ir efektyvesnį bendradarbiavimą tarp advokatų, notarų ir antstolių.

Renginio vieta: Mykolo Romerio universitetas, I-414 auditorija.

Daugiau informacijos www.tfalumni.lt