Skelbiame

2019-09-16

MRU Tarybos pranešimas akademinei bendruomenei

Š. m. rugsėjo 13 dieną Mykolo Romerio universiteto taryba susirinkusi į posėdį svarstė keletą aktualių klausimų ir priėmė šiuos sprendimus:
1. Mykolo Romerio universitetas toliau dalyvauja aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo procese. Dėl to nuspręsta siūlyti sudaryti Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto trijų metų strateginės partnerystės (jungtinės veiklos) sutartį, kurią įgyvendinant universitetai suartintų bendruomenes, vykdydami jungtines mokslinių tyrimų ir studijų veiklas, sutartų dėl jungimosi klausimų ir veiklų, kad būtų sukurtas unikalus universitetas, grindžiamas technologinių ir socialinių mokslų sinergija, užtikrinant Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu konkurencingą studijų ir mokslo kokybę.
Taryba taip pat pritarė sprendimui, jog pasibaigus Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto strateginės partnerystės (jungtinės veiklos) sutarties terminui, abiejų universitetų valdymo organai įvertins strateginės partnerystės (jungtinės veiklos) sutarties vykdymo rezultatus ir iki 2022 m. gruodžio 31 d. pateiks Vyriausybei pasiūlymus dėl Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto konsolidavimo.
Toks Tarybos sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad nuo 2017 m. iki šiol vykusiose Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto derybose dėl jungimosi nepavyko suderinti nuostatų, užtikrinančių Mykolo Romerio universitete išvystytų visų stiprių mokslo ir studijų branduolių veiklų tęstinumą bei leidžiančių viename universitete sutelkti unikalios dermės technologinių, socialinių ir humanitarinių mokslų potencialą. Nurodytu laikotarpiu Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto jungimuisi nebuvo skirta ekonomiškai pagrįstų planinių valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų. Taigi, nebuvo įvykdytos esminės sąlygos, su kuriomis buvo siejamas Mykolo Romerio universiteto tarybos 2017 m. gruodžio 15 d. nutarime išreikštas pritarimas Vyriausybės Nutarimo priemonei, numatančiai, kad Mykolo Romerio universitetas reorganizuojamas prijungiant jį prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto.

2. Pritarti Mykolo Romerio universiteto investicijų projekto „Mykolo Romerio universiteto nekilnojamojo turto modernizavimas ir jo dalies pritaikymas Viešojo saugumo akademijos ir Viešojo valdymo fakulteto reikmėms“, kurio tikslas – sukurti aukščiausiais tarptautiniais darnaus vystymosi principais paremtą, modernios architektūros ir dizaino kokybės standartus atitinkančią, Viešojo saugumo akademijos ir Viešojo valdymo fakulteto reikmėms pritaikytą studijų ir MTEPI infrastruktūrą MRU akademiniame miestelyje Vilniuje Ateities ir Didlaukio g., įgyvendinimui.

Primename, jog su Tarybos darbotvarkėmis ir naujienomis apie Tarybos veiklą galima susipažinti MRU internetiniame puslapyje naudojantis vidiniu MRU tinklu, o kitus aktualius dokumentus galima rasti MRU teisės aktų informacinėje sistemoje.