Renginiai ir įvykiai

2013-03-13 11:07:00

MRU – tarptautinė konferencija „Užsienio studentai Lietuvoje: nuo strategijos iki praktikos“

iomlteb

Kovo 13 d. Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinė konferencija „Užsienio studentai Lietuvoje: nuo strategijos iki praktikos“, kurią kartu su Universitetu rengė Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras bei Švietimo ir mokslo ministerija. 

Konferencijoje sveikinimo žodį tarė TMO Vilniaus biuro vadovė dr. Audra Sipavičienė bei švietimo ir mokslo viceministras dr. Rimantas Vaitkus.

Konferencijoje buvo diskutuojama 3 temomis: Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimas: kokie tikslaiir ateities vizija?; Užsienio studentų pritraukimas: kokie yra prioritetai, kokios taikomos pritraukimo priemonės ir jų efektyvumas?; Migracijos politika ir integracija: ar/ ir kaip reiktų keisti studentų atvykimo, buvimo ir įsidarbinimo sąlygas?

Užsienio studentų pritraukimo klausimu tarp kitų pranešimą skaitė ir MRU studijų prorektorius doc. dr. Giedrius Viliūnas.

Pasak Konferencijos organizatorių:

„Susidomėjimas užsienio studentais išlieka didelis visame pasaulyje. Tai viena iš migrantų grupių, dėl kurios nekyla pasipriešinimo visuomenėje ir į kurią žiūrima palankiai. Išsivysčiusios pasaulio valstybės konkuruoja dėl geriausių studentų ir stengiasi juos pritraukti bei sudaryti palankias sąlygas atvykti ir gyventi. Sutariama, kad užsienio studentai ne tik teikia ekonominę naudą (moka už mokslą), bet ir praturtina patį mokymosi procesą, prisideda prie glaudesnių verslo ryšių užmezgimo.

Lietuvos Vyriausybė bei atskiri universitetai aktyviai dirba šioje srityje. Buvo priimtos ir įgyvendintos dvi Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo programos, vykdomi bendri Lietuvos aukštojo mokslo pristatymai užsienyje. Universitetai toliau dirba stengdamiesi pritraukti užsienio studentų. Šiuo metu abi programos yra pasibaigusios. Galvojant apie būsimą valstybinę programą, svarbu aptarti, ko buvo pasiekta, kas pasiteisino, kokius iššūkius matome ir kaip ketiname juos spręsti.

Taip pat svarbu atsižvelgti ir į kitų ES šalių patirtį. Per paskutinius metus galima įžvelgti ES valstybių narių prioritetų keitimąsi šioje srityje. Kalbama ne kaip prisitraukti daugiau užsienio studentų, bet kaip padaryti, kad jie prisidėtų prie šalies mokymo plėtros, kad šalį/universitetą rinktųsi dėl mokslo kokybės (keliami kvalifikaciniai reikalavimai būsimiems studentams, stiprinama atranka, kt.), o ne tik dėl diplomo ar mažos kainos.

Manome, kad svarbu drauge aptarti, ko yra pasiekta per keletą metų skatinant aukštojo mokslo tarptautiškumą ir pritraukiant studentus, kokios pagrindinės problemos ir nusiskundimai kyla bei kartu padiskutuoti dėl ateities iššūkių, galimybių bei grėsmių.

Konferencijos metu pristatysime 2012 m. Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuro ir Europos migracijos tinklo (EMN) studijas, kurios apžvelgia valstybės politiką ir universitetų pasiekimus šioje srityje. Tyrimas ir studentų apklausa įvardija pagrindines problemas ir pateikia siūlymų, kuriuos bus galima aptarti diskusijos metu. Tyrimo pagrindu suformuluoti ir klausimai diskusijai“.

Konferencijos programa.

Nuotraukos: Simonos Sargelytės