Konferencijos, seminarai, paskaitos

2016-02-22

MRU - studijų programos „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas“ tarptautinė sesija

frontex-2128 Vasario 22-26 dienomis Mykolo Romerio universitete vyksta studijų programos „Strateginis valstybių sienų apsaugos valdymas“ tarptautinė sesija ir programos tarybos narių susitikimai.

Šią unikalią studijų programą inspiravo ir finansuoja ES įkurta tarptautinė FRONTEX agentūra (Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra). Į programą po specialios atrankos gali pretenduoti po vieną patyrusį pasienio pareigūną iš skirtingų šalių, kurie įgis papildomų aktualių teorinių žinių ir kompetencijų dėl išorinių ES sienų apsaugos, pareigūnų veiksmų koordinavimo ir operatyvaus reagavimo į konkrečias ir netipines situacijas, susijusias su valstybių sienų apsauga ir galimomis grėsmėmis.

Prie studijų programos studijų proceso organizavimo prisideda šešių skirtingų valstybių universitetai. Lietuvai atstovauja MRU. „Ne paslaptis, kad esant sudėtingai politinei situacijai, su didžiausiais migracijos ir geopolitiniais iššūkiais susiduria būtent išorinių ES sienų apsaugos pareigūnai, todėl ši programa itin aktuali ir reikalinga, - sakė programos Kokybės užtikrinimo komiteto pirmininkė, MRU Akademinių reikalų centro Studijų skyriaus Studijų programų ir kokybės užtikrinimo grupės vadovė dr. Inga Juknytė-Petreikienė.