Konferencijos, seminarai, paskaitos

2017-02-20

MRU studentai ir dėstytojai Suomijoje gilino socialinės politikos ir gerovės žinias

kelione-i-helsinki-2 Vasario 6 – 17 dienomis jungtinės magistrantūros programos „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“ studentai dalyvavo intensyvioje programoje, kuri vyko Tamperės universitete (Suomija). Intensyvioje programoje dalyvavo Mykolo Romerio (Lietuva), Linco Johano Keplerio (Austrija), Tamperės (Suomija) universitetų studentai.
Programoje studijuoja studentai iš Austrijos, Vokietijos, Suomijos, Lietuvos, Graikijos, Azerbaidžano, Ganos, Meksikos, Argentinos ir Čilės. Intensyvios programos tikslas - gilinti studentų socialinės politikos ir gerovės teorines žinias, ugdyti gebėjimus suprasti socialinės politikos ir gerovės europinę dimensiją, susipažindinti su Lietuvos, Austrijos ir Suomijos darbo ir socialinės apsaugos sistemų svarbiausiais aspektais bei modeliais, plėsti žinias apie bendrąsias teorines ir metodologines šiuolaikinės sociologijos nuostatas.
Paskaitas skaitė MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto prof. dr. Leta Dromantienė ir lekt. dr. Vida Česnuitytė, Tamperės universiteto prof. dr. Liisa Häikiö, lekt. Aart-Jan Riekhoff, Johannes Kepler universiteto Lince prof. dr. Margitta Mätzke, lekt. Nadja Meisterhans, doc. dr. Harald Stöger.
Viena intensyvios programos diena buvo skirta ekskursijai į Helsinkį, kurios metu studentai aplankė Suomijos Nacionalinį sveikatos ir gerovės institutą bei Suomijos pensijų centrą.