Konferencijos, seminarai, paskaitos

2020-03-25

Startavo nuotoliniai mokymai Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojams

headway-5qgiuubxkwm-unsplash Su iššūkiais, kaip organizuoti kokybišką ir sklandų mokymo procesą nuotoliniu būdu, susiduria visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos. Virtualioje erdvėje galima rasti daugybę įvairių receptų, kaip mokytojams organizuoti ugdymo procesą karantino sąlygomis, tačiau dauguma jų yra labai fragmentiški, nesistemiški, orientuoti į technologinius sprendimus, bet ne į nuoseklią strategiją. 

Vilniaus miesto savivaldybė bendradarbiaudama su Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutu dar 2018 metais pradėjo įgyvendinti projektą „Pavaduotojų akademija“, skirtą Vilniaus mokyklų pavaduotojų kompetencijų gerinimui. Šio projekto tikslas – sukurti tvarią Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų pavaduotojų kompetencijų tobulinimo bei profesinės tinklaveikos sistemą bei rengti mokyklų vadovų rezervą. 
„Suprantame, su kokiais iššūkiais susiduria visa švietimo bendruomene, todėl privalome kuo galėdami prisidėti prie jų įveikimo, – sako MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentas, MRU Senato pirmininkas dr. Romas Prakapas. – MRU ir karantino laikotarpiu nestabdė nuotolinių studijų proceso universitete, yra sukaupusi nemažai praktinės patirties ir turi visas technologines galimybes organizuoti paskaitas, seminarus nuotoliniu būdu, todėl džiugu, kad galėjome labai operatyviai pasirengti ir surengti pirmąjį nuotolinį „Pavaduotojų akademijos“ seminarą“.  
Kovo 24 dieną įvyko pirmasis virtualus seminaras tema „Kaip paruošti kursą nuotoliniam mokymusi „Moodle“ aplinkoje“. Seminarą vedė tarptautinė švietimo ekspertė, MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė Jolita Dudaitė. Pasak ekspertės, virtuali mokymosi aplinka „Moodle“ tikrai viena labiausiai paplitusių ir šiuo metu bene tinkamiausia siekiant operatyviai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą, o tačiau labai svarbu tinkamai išnaudoti šios virtualios aplinkos technologines galimybes praktiškai. Docentė dr. Jolita Dudaitė, su seminaro dalyviais dalinosi savo patirtimi kaip reikėtų paruošti kursą nuotoliniam mokymusi „Moodle“ aplinkoje, pateikė metodines ir praktine rekomendacijas. Virtualiame seminare dalyvavo daugiau kaip 50 Vilniaus mokyklų pavaduotojų.