Skelbiame

2019-09-02

MRU rektorės prof. dr. Ingos Žalėnienės sveikinimas Mokslo ir žinių dienos proga

695208724427945663208798541753906571509760n

Gerbiami dėstytojai, mieli studentai, partneriai, svečiai, universiteto bendruomene,

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi pasitikdama naujuosius mokslo metus su žmonėmis, kurie šį universitetą kuria, vertina ir stiprina savo kasdieniu darbu bei atsidavimu. Smagu matyti tiek daug jaunų žmonių, šiandien prisijungiančių prie mūsų universiteto bendruomenės.
Mieli pirmakursiai, nuoširdžiai sveikinu tapus didelės ir draugiškos universiteto šeimos dalimi. Jūsų pasirinkimas - mums didelis įvertinimas ir atsakomybė. Tikiu, kad jūsų nenuvilsime. O jūs užaugsite kaip asmenybės, įgysite žinių ir įgūdžių, būsite drąsūs, atkaklūs, žingeidūs ir iniciatyvūs. Čia patikėsite, jog pradeda pildytis jūsų gyvenimo svajonės. Esė konkurso nugalėtojai, kuriuos šiandien apdovanos jo globėjas – Mykolo Romerio universiteto garbės daktaras profesorius Karlas A. Lamersas – puikus pavyzdys, kad nuoširdus darbas atneša pergales.
Gerbiamiems mūsų universiteto dėstytojams, mokslininkams, administratoriams linkiu kūrybinio įkvėpimo, atsakomybės ugdant mūsų jaunąją kartą, nuoširdaus tikėjimo savo profesiniu pašaukimu. 2020 metais minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Ši sukaktis sutampa ir su universiteto įkūrimo 30 metų jubiliejumi. Mūsų universitetas gimė kartu su modernios Lietuvos nepriklausomybe.
Per tris dešimtmečius augome, stiprėjome, svariai prisidėjome ir toliau prisidedame prie šiuolaikinės teisinės, demokratinės valstybės kūrimo, pagarbą Konstitucijai, teisingumui jaučiančių ir savo valstybei atsidavusių piliečių ugdymo. Gyvename įdomiame, dinamiškame, pilname iššūkių, o tuo pačiu – ir neribotų galimybių laikmetyje, kai technologijos beprecedenčiu greičiu keičia visuomenę, transformuoja kiekvieno iš mūsų sąmonę, keičia suvokimą ir gebėjimą priimti pokytį.
Kviečiu prisiminti praėjusių metų Pasaulio ekonomikos forumą, kuriame viena iš pagrindinių pasaulio elito aptariamų temų buvo ketvirtosios pramonės revoliucijos teikiamos galimybės ir keliami iššūkiai. Iškilūs viso pasaulio verslininkai, politikai, teisininkai ir ekonomistai sutarė, kad „atkurtas ekonomikos augimas ir kiekvieno žmogaus produktyvumas – tai mūsų bendras tikslas, o svarbiausias būdas tai pasiekti – sutelkti dėmesį į mokymąsi, lavinimą, kad žmonės įgytų naujų įgūdžių taikyti technologijų inovacijas visose vietos ekonomikose.
Ketvirtosios pramonės revoliucijos iššūkiai gali būti išspręsti tik bendradarbiaujant ir siekiant skaidrumo, kai vyriausybės, verslai ir asmenys priims teisingus strateginius sprendimus, tvirtai laikysis visuotinių vertybių ir stengsis vis geriau kurti bendradarbiavimo mechanizmus. Lyderiai pasisakė, kad kiekviename pasaulio kampelyje mums reikia autoritetingos aplinkos, kuri skatintų pažangų, skaidrų, saugų ir drąsų technologijų taikymą. Tam reikia išlavintos, brandžios, vieningos, pilietiškos visuomenės, vyriausybių ir verslo. Įtraukdami visas suinteresuotąsias šalis, įveiksime pagrindinius mūsų laukiančius iššūkius – teisingai padalinsime technologinio virsmo naudą, suvaldysime neišvengiamus išorės veiksnius ir užtikrinsime, kad besivystančios technologijos suteiktų mums visiems kaip žmonėms naujų galimybių, o ne apribotų mus.“ (K.Schwab Ketvirtosios pramonės revoliucijos valdymas. Vilnius, Vaga, 2018.) Šiandieniame globaliame pasaulyje šiuolaikinis universitetinis išsilavinimas įgyja naują prasmę. Kad technologinis progresas būtų tinkamai įvertintas ir pakreiptas visų naudai, nebeužtenka vadovautis vien elitinio universitetinio lavinimo samprata, ugdyti tik talentingiausiuosius, privilegijuotuosius.
Pasauliniu mastu universitetinis lavinimas jau seniai tapo masiniu ir vis labiau prieinamu didelei visuomenės daliai, kai kurios pažangios valstybės jau perėjo prie visuotinio aukštojo mokslo arba artimiausiais metais ketina prie to prieiti. Skirtingai nei elitinės, tokios visapusiškai išsiplėtusios, atviros, įtraukios, besiorientuojančios į mokymąsi visą gyvenimą kaip žmogaus teisę ir bendradarbiaujančios su išore universitetų bendruomenės turi didžiulį potencialą susitelkti ties universitetų trečiosios misijos vykdymu – socialiniu/ekonominiu poveikiu visuomenei. Turime nepamiršti, kad be ilgą laiką esminėmis laikytų mokslinių tyrimų ir dėstymo funkcijų, universitetų bendruomenės turi prisiimti svarbią socialinės atsakomybės visuomenei misiją, savo kasdieniu darbu stiprinti Lietuvą ir kurti ateities gerovės valstybę.
Aktyviai dalyvaudami Pasaulio, Europos universitetų asociacijų, įvairių pasaulinių teminių universitetinių tinklų veikloje, jau daugelį metų stengiamės pažangiausią tarptautinę praktiką kūrybiškai pritaikyti savo bendruomenėje. Taigi negalime likti nuošalyje ir dabar, kai Tarptautinė aukštojo mokslo bendruomenė telkiasi ties didžiųjų visuomenės iššūkių sprendinių paieška ir įgyvendinimu: klimato kaitos, radikalizacijos, populizmo, demokratijos išsaugojimo ir stiprinimo, pabėgėlių integracijos ir kitų. Prie Jungtinių Tautų veikiantys tinklai, universitetus buriančios asociacijos įvairiuose pasaulio regionuose, ateinančio laikotarpio prioritetu aiškiai iškelia Jungtinių Tautų dar 2015 m. patvirtintų Darnaus vystymosi tikslų realų įgyvendinimą, kuris siejamas su aktyviu universitetų bendruomenių dalyvavimu.
Visiems aišku, kad tokie globalūs iššūkiai kaip, pavyzdžiui, klimato kaita dėl savo kompleksiškumo negali būti pilnai išspręsti priešakinėse mokslo laboratorijose. Įtraukiantis, prasmingas darniųjų ir žaliųjų akademinių miestelių virusas plinta pasauliniu mastu, keičia mūsų įsisenėjusius įpročius, įsitikinimus ir elgseną, todėl džiaugiuosi, kad Mykolo Romerio Universiteto bendruomenė nelieka nuošalyje ir jau yra pasirengusi šį žingsnį žengti kartu su pažangiaisiais pasaulio universitetais partneriais.
Savo sveikinimą norėčiau pabaigti Mahatmos Gandžio citata: „Mūsų mintys tampa mūsų žodžiais. Mūsų žodžiai tampa mūsų veiksmais. Mūsų veiksmai tampa mūsų įpročiais. Mūsų įpročiai tampa mūsų vertybėmis. Mūsų vertybės tampa mūsų likimu“.
Tad telydi mus minties, žodžio ir veiksmo vienovė, pozityvus pokytis, nusiteikimas ir įsitraukimas, kartu kurkime darnų, atvirą, teisingą, socialiai atsakingą universitetą ir Lietuvą.

Ačiū.