Renginiai ir įvykiai

2012-11-06 14:00:00

MRU PVF bendradarbiaus su Jaunimo reikalų departamentu

dsc0098resize Lapkričio 7 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Politikos ir vadybos fakulteto bei Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Sutartį pasirašė fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius ir departamento direktorius Mindaugas Kuliavas.

Sutarties pasirašymu siekiama veiksmingo bendradarbiavimo studijų, tęstinio mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo, mokslinių tyrimų ir projektinės veiklos srityse.

Šalys susitaria kryptingai bendradarbiauti dėl su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusių sričių specialistų rengimo bei formuojant faktais grįstą jaunimo politiką, atliekant mokslinius tyrimus bei organizuojant mokslines – praktines konferencijas.