Renginiai ir įvykiai

2013-08-26 14:28:00

MRU pirmieji mokslo metus pradėjo studentai iš užsienio

image030

Rugpjūčio 27 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) prasidėjo įvadinė savaitė pagal „Erasmus“ ir kitas mainų programas atvykusiems į MRU studijuoti studentams iš užsienio. 

Tarptautišką Universiteto akademinę bendruomenę šį rudens semestrą papildo 205 mainų studentai iš 25 šalių 98 universitetų-partnerių. Daugiausiai studentų atvyksta iš Turkijos (39), Prancūzijos (29), Ispanijos (27), Vokietijos (15) ir Slovakijos (15). Daugiausiai – net 176 studentų atvyko studijuoti pagal Erasmus programą, 12 įvairių pakopų studentų studijuos pagal Erasmus Mundus programą, o 17 studentų – pagal Universiteto dvišales mainų sutartis arba kaip laisvai judantys studentai.

Dar per 150 užsienio šalių piliečių iš 20 šalių atvyksta studijuoti Mykolo Romerio universitete ir sieks įgyti bakalauro ar magistro laipsnius. Studentai iš Nigerijos, Indijos, Gruzijos, JAV, Kanados, Turkijos, Suomijos, Albanijos ir kt. šalių susidomėjo tarptautinės teisės, finansų ekonomikos, verslo informatikos, elektroninio verslo vadybos, socialinio darbo, psichologijos bei kitomis studijų programomis. Nemenko populiarumo užsieniečių tarpe susilaukė šiais mokslo metais startuojanti MRU Business and Media School, kuri siūlo dviejų diplomų bakalauro ir magistro studijų programas, akredituotas Middlesex universiteto Jungtinėje Karalystėje.

Įvadinės savaitės metu studentai iš užsienio susipažino su Universitetu, Vilniumi, Lietuvos regionais, susitiko su akademine bendruomene. Studentus pasveikino Mykolo Romerio universiteto vadovybė, fakultetų prodekanai, Erasmus koordinatoriai. Užsieniečius informuoti apie pagrindinius viešosios tvarkos reikalavimus, saugų gyvenimą Vilniuje bei užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje atvyko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas.

Erasmus, Erasmus Mundus ir kiti mainų studentai kartu su studentais mentoriais dalyvavo kultūrinėje pažintinėje programoje Trakuose bei Druskininkuose. Svečiai taip pat pristatė atstovaujamus universitetus, papasakos apie šalių, iš kurių jie atvyko, tradicijas, svarbiausius įvykius, faktus. Rugsėjo 6 d. MRU valgykloje vyko tarptautinė vakaronė, buvo vaišinama lietuviškais patiekalais, supažindinama su mūsų šalies papročiais. Renginyje dalyvavo Universiteto tautinių šokių ansamblis “Skalsa”. Užsienio šalių studentai vaišins savo nacionaliniais patiekalais, pasidalins žiniomis apie kultūrinius šalių ypatumus ir tradicijas.

Atitinkamai per 300 MRU studentų 2012-2013 mokslo metais dalyvavo Erasmus programoje ir įgijo tarptautinių studijų bei praktikos patirties. Reikėtų paminėti, kad dar beveik 60 MRU studentų kasmet dalyvauja Erasmus intensyviose programose ir bent po kelias savaites intensyviai studijuoja užsienio universitetuose.

Mykolo Romerio universitetas siekia, kad kuo daugiau gerai besimokančių visų studijų pakopų nuolatinių studijų studentų per visą studijų Universitete laikotarpį turėtų galimybę dalį studijų praleisti užsienio aukštojo mokslo institucijose.

Erasmus programos dėka jau per 2300 Mykolo Romerio universiteto studentų yra išvykę studijuoti ar atlikti praktiką, o grįžę jie skleidžia gerąją žinią apie galimybes savo kolegoms kitiems studentams.

Studentų atranka 2013-2014 m. m. Erasmus judumui studijoms pavasario semestrą Mykolo Romerio universitete skelbiama nuo 2013 m. rugsėjo 2 d.  Informacinė Erasmus diena Universitete rengiama 2013 m. rugsėjo 16 d. (pirmadienį) II-232 aud. nuo 14:40. Renginyje studentai, sugrįžę iš Erasmus mainų studijoms, pasidalins užsienio šalių aukštojo mokslo institucijose įgyta patirtimi.

Pastebėtina, kad ypač Erasmus programoje dalyvavę studentai, aktyviai domisi ir kitomis mainų programų galimybėmis bei stengiasi dalyvauti įvairių programų konkursuose - NordPlus programos, Universiteto dvišalių sutarčių, valstybininių stipendijų ir panašiai. Kiekvienais metais pagal šias programas MRU išsiunčia ne mažiau kaip 10 studentų.

Nuo 2011 metų Mykolo Romerio universitetas koordinuoja ir įgyvendina Erasmus Mundus programos partnerystės projektą EMP-AIM “Erasmus Mundus partnerystė Baltarusijai, Ukrainai ir Moldovai”. Pagal šį projektą Erasmus Mundus stipendijas gavo ir jau antrus metus iš eilės 4 MRU studentai išvykta studijuoti į Ukrainos universitetus, o Mykolo Romerio universitete studijuos 13 visų pakopų ukrainiečių, moldovų bei baltarusų studentų. Dar 3 Erasmus Mundus programos studentai studijuos siekdami Erasmus Mundus jungtinės magristrantūros programos "Europos teisinė praktika" laipsnio.   

Mainų programos, jų organizavimas - viena iš priemonių visapusiškai gyventi ir veikti pagal Europos bei pasaulinius standartus. Tai ir savo universiteto bei partnerių nuolatinis pasilyginimas studijų kokybės, darbo organizavimo, paslaugų studentams ir visais kitais klausimais. Tai taip pat puiki galimybė dėstytojams pažinti ir glaudžiai bendradarbiauti su kolegomis iš užsienio kuriant naujus projektus ar rengiant kokybiškai naujas jungtines programas. Galiausiai tai - ir Universiteto vardo garsinimas bei Lietuvos žinomumo didinimas, nes kiekvienas išvykęs mainų programų dalyvis yra savo Alma Mater bei valstybės ambasadorius.