Lietuvos universitetų tinklo pertvarka

2017-05-10

MRU pasisako už konsolidaciją su korektiškomis ir akademinėms bendruomenėms priimtinomis taisyklėmis

mykolo-romerio-universitetas-58b56149cf521 Gegužės 9 dieną Vilniuje vyko vieša konsultacija dėl aukštojo mokslo pertvarkos plano. Su aukštųjų mokyklų atstovais buvo aptariama Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės ataskaita dėl aukštojo mokslo optimizavimo.
Diskusijoje dalyvavo ir Mykolo Romerio universiteto atstovai - rektorius doc. dr. Algirdas Monkevičius, kancleris doc. dr. Saulius Spurga, Senato pirmininkas prof. dr. Gintaras Aleknonis, Senato pirmininko pavaduotoja prof. dr. Irena Žemaitaitytė, Senato nariai – prof. dr. Algimantas Urmonas, prof. dr. Alvydas Baležentis, Tarybos nariai – prof. dr. Leta Dromantienė ir prof. dr. Saulius Greičius.
Pasak Mykolo Romerio universiteto rektoriaus doc. dr. Algirdo Monkevičiaus, Mykolo Romerio universitetas palaiko reformos būtinybę, tačiau pabrėžia, kad konsolidacija nėra tikslas savaime.
„Ir MRU, ir VU turi vieną tikslą – efektyviai konsoliduoti intelektinį abiejų aukštųjų mokyklų potencialą, - sako A. Monkevičius. – Neabejoju, kad tik sutelkus kiekvieno universiteto mokslo branduolius, išgryninus studijų programas, nustačius aiškias, korektiškas ir akademinėms bendruomenėms priimtinas susijungimo taisykles įmanoma auginti ir stiprinti sukuriamą tarptautinio lygio Lietuvos aukštojo mokslo vertę ir efektyvumą, dėstytojų, tyrėjų profesijų patrauklumą ir prestižą, be kurių neįmanoma sukurti žinių ir inovacijų visuomenės“.
A. Monkevičius pabrėžė, kad labai svarbu, jog skirtingų universitetų akademinės bendruomenės – studentai, dėstytojai, mokslininkai, kiti darbuotojai matytų aiškią ir saugią perspektyvą, studijų, darbų tęstinumą, konsolidacija visiems užtikrintų ne blogesnes, bet priešingai - geresnes sąlygas, kurios suteiktų daugiau galimybių augimui ir kūrybinei savirealizacijai universitete.
Mykolo Romerio universiteto Senato pirmininko pavaduotoja, prof. dr. Irena Žemaitaitytė taip pat sutinka, kad aukštojo mokslo pertvarka reikalinga, tačiau labai svarbu, kaip ji bus vykdoma. „Akademinė bendruomenė nori aktyviau dalyvauti diskusijoje kaip ši reforma bus įgyvendinama, kokie žingsniai bus daromi, ar sąlygos bus korektiškos ir lygios - pastebi I. Žemaitaitytė. – Europos ekonominio augimo strategijoje „Europa2020“ pažymėta, kad Europos Sąjungos siekis, jog iki 2020 metų Europoje būtų 40 procentų gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą. Statistikos departamento duomenimis Lietuvoje 2016 metais aukštąjį išsilavinimą turėjo apie 31 procentas gyventojų, todėl Lietuva turėtų didžiuotis, kad bent jau pagal šį rodiklį nesame paskutiniai. Mokslas, aukštasis mokslas veda šalį pirmyn, reprezentuoja Lietuvą, tad ir jo reforma turi tapti pavyzdžiu kitoms sritims. Reikalingos aktyvios diskusijos bendruomenėse, universitetų įsitraukimas, pasigendama gilesnės esamos situacijos analizės“.
Pasak I. Žemaitaitytės, sveikintinas Švietimo ir mokslo ministerijos žingsnis kalbėtis su universitetų Senatais: „Būtinos pagarbios diskusijos ir tarp universitetų, kad rastume, pasiūlytume ir įgyvendintume pačius geriausius sprendimus“.
Pasak I. Žemaitaitytės, keistis nori ir pačios aukštosios mokyklos. „Mykolo Romerio universitetas dar prieš penkerius metus buvo iškėlęs Didlaukio akademinio miestelio kaip Socialinių mokslų centro Vilniuje idėją. Čia siūlėme telkti socialinius mokslus, šioje srityje esame vieni iš stipriausių, aktyviai vystome socialines inovacijas, kurios inspiruoja realius pokyčius įvairiose sveikatos, kibernetinio saugumo, kitose socialinėse srityse. Manome, kad mūsų bendradarbiavimas su kitomis aukštosiomis mokyklomis – Vilniaus universitetu ar kitomis – būtų naudingas stiprinant socialinius mokslus. Tačiau nenorime ištirpti didesnių aukštųjų mokyklų apsuptyje, ar visuomenėje pateikiami, kaip beverčiai, neturintys kitos išeities. Norime išsaugoti tai, ką turime geriausia, kuo galime papildyti ir sustiprinti kitas aukštąsias mokyklas. Atliekant reformą svarbu ne ką nors naikinti ar uždaryti, o sutelkti pačią geriausią patirtį, išteklius, potencialą ir tai panaudoti mūsų visuomenės progresui“, - sakė I. Žemaitaitytė.