Renginiai ir įvykiai

2011-11-16 06:00:00

MRU - Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija „Proveržio beieškant“

dsc5821

Lapkričio 25 d. Mykolo Romerio universitete vyko Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija „Proveržio beieškant“. Konferenciją sveikino MRU mokslo prorektorė prof. dr. Inga Žalenienė, Lietuvos sociologų draugijos prezidentė Aušra Maslauskaitė.

Tai jau trečioji metinė Nacionalinė Lietuvos sociologų organizuojama konferencija. Šiais metais Universitete rengiamoje Konferencijoje buvo svarstomos Lietuvos visuomenės ir sociologijos raidos trajektorijos. Konferencijos rengėjai kartu su jos dalyviais siekė rasti atsakymus į tokius klausimus: „Kas visuomenėje ir ją reflektuojančioje sociologijoje gali būti suprasta kaip proveržis? Ar šiuolaikinėje visuomenėje galime rasti apjungiančius orientyrus, kreipiančius ir konsoliduojančius mintį bei veiksmą? Jei šis vardiklis įmanomas, kiek toli nuo jo dabartinė Lietuvos visuomenės būklė?“.

Sveikindama Konferencijos dalyvius MRU mokslo prorektorė prof. dr. Inga Želėnienė išreiškė įsitikinimą, kad šis mokslinis forumas įneš svarų indėlį ne tik plėtojant nacionalinį sociologų akademinį diskursą bei ryšius tarp įvairių kartų sociologų, bet taip pat bus reikšmingas, aktyvinant sociologų idėjų sklaidą ir stiprinant jų vaidmenį Lietuvos visuomenėje.

Konferencijos „Proveržio beieškant“ plenariniuose posėdžiuose buvo aptartos aktualios šiuolaikinės Lietuvos visuomenės ir sociologijos raidos problemos, teminėse sekcijose bus skaitomi pranešimai, skirti sociologijos teorijos ir metodologijos klausimams pristatyti, naujausi tyrimai įvairiose sociologijos srityse – politikos, šeimos, organizacijų, darbo ir profesijų, religijų ir kt.

Šiame tradiciniame šalies sociologų forume dalyvavo Lietuvos universitetų dėstytojai, doktorantai ir studentai, mokslinių tyrimų institutų tyrėjai, sociologai praktikai ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai. Renginio tikslas - plėtoti nacionalinį akademinį diskursą tarp sociologų-teoretikų ir sociologų-praktikų, tarp sociologijos ir kitų socialinių mokslų atstovų bei stiprinti nacionalinės sociologų bendruomenės tradicijas.

Mykolo Romerio universitetas Konferencijai pasirinktas ne atsitiktinai. Čia jau ne vieneri meti kryptingai dirbama vienoje iš esminių socialinio mokslo – sociologijos sričių.

MRU Socialinės politikos katedra vykdo kelias tarptautines sociologijos krypties magistrantūros studijų programas. Nuo 2006 m. lietuvių ir anglų kalbomis studentams siūloma „Gerovės sociologija“, kurią renkasi studentai iš Lietuvos, JAV, Nigerijos ir kitų šalių.

Kita - jungtinė tarptautinė studijų programa „Lyginamoji socialinė politika ir gerovė“ yra parengta ir vykdoma nuo 2008 m. kartu su užsienio partneriais – Tamperes universitetu (Suomija) ir Linco Johano Keplerio universitetu (Austrija). Programa vyksta anglų kalba, joje - studentai iš Lietuvos, Austrijos, Suomijos, UK, JAV, Čekijos, Estijos, Graikijos, Rusijos ir kitų valstybių. Beje, šią programą baigusiems magistrams įteikiam trijų universitetų rektorių pasirašyti diplomai.

Šiuo metu Universitete baigiama rengti bakalauro studijų sociologijos programa.

MRU sociologai taip pat aktyviai vykdo mokslinius tyrimus šeimos ir lyčių, politikos sociologijos, demografinio visuomenės senėjimo, gyvenimo kokybės, gyventojų migracijos ir užimtumo bei kitose srityse. Dalyvauta vykdant daugelį nacionalinių ir tarptautinių mokslo projektų. Šiuo metu MRU Socialinės politikos katedros sociologės (V. Kanopienė, S. Mikulionienė ir V. Česnuitytė) įgyvendina ketverių metų trukmės projektą „Šeimos modelių trajektorijos ir socialiniai tinklai: tarpgeneracinė perspektyva“.

MRU sociologai (S. Mikulionienė, V .Kanopienė ir kt.) yra Europos sociologų asociacijos (ESA) narės, V.Česnuitytė yra šios asociacijos 13 tyrimų tinklo „Šeimos sociologija“ valdybos narė. Šios mokslininkės - Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertės, Europs gyventojų tyrimų asociacijos (EAPS) ir Tarptautinės Sociologų asociacijos narės.

MRU sociologai yra publikavę mokslo darbus šalyje ir užsienyje, tarp jų ir prestižinėse užsienio leidyklose. Vieni svarbiausių pastarųjų metų darbų: Janušauskienė, Diana Post-Communist Democratisation in Lithuania: Elites, Parties, and Youth Political Organisations. 1988-2001. (XV, On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics 28). Amsterdam / New York, NY: Rodopi. 2011.

Konferencijos programa .

Paralelinių sekcijų tvarkaraštis .

Daugiau: http://lsdkonferencija.mruni.euNuotraukos: Vidūno Gelumbausko