Finansuojami mokslo projektai

2019-03-25

MRU mokslininkės tirs tabako gaminių neteisėtos apyvartos poveikį korupcijai, pinigų plovimui ir organizuotam nusikalstamumui

first-funding-infographic

Startavo PMI IMPACT, Philip Morris International (PMI) dotacijų iniciatyvos finansuojamas Mykolo Romerio universiteto organizuojamas projektas „Neteisėtos tabako apyvartos ir korupcijos, pinigų plovimo ir organizuoto nusikalstamumo tarpusavio priklausomybė” (ang. „Interdependence between illegal turnover in tobacco and corruption, money laundering and organised crime“). Numatoma projekto trukmė yra 10 mėnesių, per kuriuos bendradarbiaujant su Albanijos, Armėnijos, Gruzijos, Moldovos, Serbijos ir Ukrainos ekspertais bus siekiama įvertinti tabako gaminių neteisėtos apyvartos poveikį korupcijai, pinigų plovimui ir organizuotam nusikalstamumui šiose šalyse, taip pat pateikti rekomendacijas, kaip būtų galima stiprinti valdžios institucijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimą tarpininkaujant mokslininkams.
Antrajame iniciatyvos etape PMI IMPACT ekspertų taryba pasirinko finansuoti 31 projektą. Buvo atrinkti kandidatai iš 23 Europos, Rytų Europos, Artimųjų Rytų, Azijos, Šiaurės ir Pietų Amerikos šalių, kurie atstovauja įvairius sektorius: ekspertų grupes, akademines institucijas, universitetus ir teisėsaugos institucijas. Iš Lietuvos šiame projekte dalyvaus tik Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslininkės prof. dr. L. Gasparėnienė ir doc. dr. R. Remeikienė. Iš viso PMI IMPACT dotacijos, skiriamos projektų įgyvendinimui, yra 21 mln. JAV dolerių.