Finansuojami mokslo projektai

2019-10-14

MRU mokslininkai dalyvauja nacionaliniame pedagoginės stažuotės projekte TĘSK

tesk-2019-10-11

Mykolo Romerio Edukologijos ir socialinio darbo instituto mokslininkai dalyvauja nacionaliniame TĘSK projekte išbandydami kuriamą pedagoginės stažuotės modelį Lietuvoje. 2019-2020 mokslo metais Mykolo Romerio universiteto edukologai savo pagalbą teiks dviems Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojoms ir Vilniaus Taikos progimnazijos lietuvių kalbos bei matematikos mokytojoms. Siekiant užtikrinti pedagoginės stažuotės proceso kokybę vykdoma stažuočių stebėsena ir teikiamos konsultacijos stažuotojams ir mentoriams mokyklose.
2019 spalio 11 dieną pirmojo konsultacinio susitikimo metu universitete buvo aptarti visi būsimų mokslo metų darbai, pasirašytos trišalės stažuočių sutartys su mokyklų vadovais, pradedančiaisiais mokytojais ir universitetu. Įvertinant sukauptą pirmųjų TĘSK projekto veiklos metų patirtį, šiais metais mokykloms ir pradedantiesiems mokytojams pagalbą teiks TĘSK projekto MRU grupės vadovas doc. dr. R.Prakapas, TĘSK projekto MRU grupės administratorė Živilė Barkauskaitė ir TĘSK projekto MRU grupės praktikos vadovė Asta Januškevičiūtė.

Projektas „Tęsk“ finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.