Skelbiame

2011-09-05 15:00:00

MRU mokslininkai aktyviai dalyvauja Europos sociologų asociacijos (ESA) dešimtojoje konferencijoje

kanopieneebf Socialinės politikos katedros vedėja prof. Vida Kanopienė  ir lektorė Vida Česnuitytė rugsėjo 6-10  dienomis Ženevoje (Šveicarija) dalyvaus ir skaitys pranešimus  Europos sociologų asociacijos (ESA) dešimtojoje konferencijoje „Socialiniai ryšiai neramiais laikais“ (Social relations in turbulent times).
Konferencijos metu prof. Vida Kanopienė ir lektorė Vida Česnuitytė  pristatys projektą  „Šeimos modelių trajektorijos ir socialiniai tinklai: tarpgeneracinė perspektyva“ (Projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-106), kuris finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai" (visuotinė dotacija). Šio projekto tikslas – ištirti ryšius tarp šeimos modelių ir socialinių tinklų šiandieninėje Lietuvos visuomenėje. Tyrimas prisidės prie gilesnio šeimos instituto mokslinio pažinimo ir šeimos modelių kaitos prognozių, rezultatai bus panaudoti formuojant ir tobulinant socialinę, šeimos bei lyčių lygybės politikas.